Telefona me rëndësi

                                                 Adresari Telefonik    

Komuna Novobërdë                              Stafi Komunal                                 
                                                                   
Drejtoria për Arsim     
038/576-012                                            Drejtoria për Buxhet                                              
_____________________                  Këshillat e fshatrave                                                                                                    

Policia:                                                      Shkollat
038/576-091                                            Shoqëria Kulturo Artistike
038/576-092                                            OJQ-të
_______________________              Mediat
Zjarrëfiksat:                                              Institucionet e tjera
038/576-035
_______________________

QKMF:

038/576-088
_______________________

Posta Novobërdë:

038-576-000