Drejtoria e Zhvillim Ekonomik

DSCF1902.JPG
Emri dhe Mbiemri;
Predrag Stankoviq
 
 
Datë lindja;
13.02.1954
 
Vendlindja/Komuna;
 
Klobukar, Novobërdë
 


Telefoni;
+377/(0) 45/345157
Telefoni-Centrikih; 03820047809 
E-mail; predrag.stankovic@rks-gov.net
                                                          
Profesioni:
Inxhinjer në organizatën punuese

 
Përvoja e mëhershme:
Në punët  dhe  detyrat  e punës të Drejtorit për Zhvillim  Ekonomik të Komunës së Novobërdës është emruar  në vitin 2014