Sherbime Publike

Nebojsa-Arsic-(1).jpg
 
Emri dhe Mbiemri;
Shefkije Mehmeti
 
Datëlindja;
 
 
Vendlindja/Komuna;
Pejë - Pejë


Telefoni;
+377/(0) 45/
242-276
Telefoni-Centrikih; 03820047810 
E-mail;
shefkijemehmeti@yahoo.com                                                     
 

Profesioni:


 
Përvoja e mëhershme:
Në punët  dhe  detyrat  e punës të Drejtorit për Sherbime publike të Komunës së Novobërdës është emruar  në vitin 2016