Drejtoria e Administratës

 
Emri dhe Mbiemri;
Dobrivoje Mladenoviq

 
Datë lindja;
 16.06.1977

 
Vendlindja/Komuna;
Koretishte, Novobërdë


Telefoni;
+377/(0) 49/318306
 
Telefoni-Centrikih; 03820047802 
E-mail; dobrivoje.mladenovic@rks-gov.net
                                                          

Profesioni:

Jurist  i Diplomuar  
 
Përvoja e mëhershme:

 

Nga viti 2000-2009 Zyrtare për projekte pran  zyrës së Kryeshefit të Komunës së Gjilanit. Në punët  dhe  detyrat  e punës si Drejtor i Administratës në Komunës  së Novobërdës i  emruar  në vitin  2014