Zyrja e Komuniteteve dhe kthim

Emri  dhe  mbiemri:
Jasmina Deniq
 
Data  e  lindjes
8 mars, 1985

Vendi  i  lindjes/ Komuna:
Kufcë  e  Epërme/ Novobërdë
 


Telefoni-Centrik: 038/20047808
Email:
jasminadenic@krstarica.com


Arsimimi:
Psikologe  e  Diplomuar.

Profesioni: 
Shefe  e  Zyrës  Komunale  për  Komunitete  dhe  Kthim  

Biografia: 
Shkollën fillore  e  kreu  në fshatin  e  lindjes, Kufcë  e  Epërme, Komuna  e  Gjilanit, shkollën  e  mesme  ekonomike  e  kreu  në Vranjë, Republika  e  Serbisë, Deniq  ka  diplomuar  në  vitin  2013 në  Fakultetin  Filozofik në  Nish dhe  ka  arritur  titullin Psikologe  e  Diplomuar-Master  i  shkallës  së dytë.
 
Ka  të  kryer  shkollën  e  Integrimeve Evropiane në  vitin 2014.
Jeton në  fshatin  Kufcë  e  Epërme me  familje.
 
Përvoja  e  punës: 
E punësuar  e  përhershme në  shërbimin  civil në  Komunën e Novobërdës  që  nga  viti 2011.
Personi  përgjegjës për  Komunën e  Novobërdës për  projektin EURRK-III për  kthim  të  qëndrueshëm nga viti 2011-2014.
Anëtare  e Këshillit  Komunal për  Siguri  në  Bashkësi.
Më  parë  ka  punuar  si  profesoreshë  në  Gjimnazin në Shillov nga  viti 2009-2010.
 
Njohurit të  arritura:
 
Falënderim/Lavdat nga  ana e  Ministrisë  së  Administratës   Publike të  Kosovës për punën dhe kontributin  në  fushën Administrimit  Publik  (2011-2012).
Mirënjohje nga  Kryetari i Komunës për  kontributin dhe  zgjerimin e  dialogut  Multietnik.
Mirënjohje nga OSBE-a për  kontributin dhe  zgjerimin e  dialogut  Multietnik.
Mirënjohje nga OJQ Shtëpia  Jonë në  përkrahje  dhe  pjesëmarrje  në  organizimin  e Javës së  aktivizmit  të  gruas.