Agjenda e Kryetarit të Komunës

Çdo të Hëne prej orës 9:00 Bordi i Drejtorëve
Çdo të Mërkurë prej orës 13:00-15:00 takime me qytetarë