Emri dhe mbiemri:
Svetislav Ivanovic

I lindur:
Më 25.08.1965

Vendlindja/Komuna:
Terniqefc,Novobërdë

Profesioni:Agronom
 

Gjendja martesore:
I martuar tre fëmijë

Telefoni:
+ 381 38 576 009
Fax: 
      +381 38 576 009  
Email-i:                                                                                                                                      svetislav.ivanovic@rks-gov.net

                                                                              

Svetislav Ivanovici ka lindur me 25.gushtë,1965, ne fshatin Tërnicevc. Shkollën fillore e ka përfunduar ne Sh.F. “Milladin Popovic”, ndërsa të mesmën e ka vazhduar në Prishtinë drejtimi Medicinal, të cilën e ka përfunduar në vitin 1984, më pasë I ka vazhduar studimet në Univerzitetin e Prishtinës – gjegjësishtë në Fakultetin e Bujqësis, drejtimi I përgjithshëm dhe është bërë Agronom i Diplomuar. Përvoja e pare e punës ka filluar në 1990, në Fermën Bujqësore në Miradijë komuna e Fushë Kosovës, ku ka punuar deri në vitin 1991, kur ka kaluar në Administratën Komunale të Novobërdës, në sektorin e Industrije, Aktiviteteve Shoqërore, Arsimi dhe Ekonomija ka punuar deri në Qershor 1999.

Prillin e vitit 2000, deri në Tetor të të njejtit vit ka punuar në OJQ “CRICK”, e nga Nëntori I vitit 2000, deri në Nëntorin e 2002, ka punuar në OJQ “Care International”.

Pas zgjedhjeve lokale të vitit 2002, është zgjedhur në posatin e Nënkryetarit të Komunës së Novobërdës edhe ate deri në Dhjetorin e vitit 2007.

Në zgjedhejet e mbajtura lokale të vitit 2009, është zgjedhur antarë i Kuvendit Komunal të Novobërdës deri në vitin 2013.

Në zgjedhjet e fundit të vitit 2013, është zgjedhur në postin e Kryetarit të Komunës së Novobërdës me mandate 4-ër vjeqarë.

Momentalishtë jeton në vendlindje në fshatin Trnicevcë me bashkshorten dhe tre fëmijët.