Vizita e Kryetarit Hidro-moraves në Gjilan - 30 mars 2017

Foto-1.jpeg
Kryetari i Komunës se Novobërdës , z.Sfetisllav Ivanoviq se bashku me zyrtarin per Sherbime Publike, z.Bajram Abazi  vizituar kompanin regjionale per mirembajtjen e ujesjellesit dhe kanalizimit Hidromorava ne Gjilan .Ne kete rast jane takuar me kryeshefin ekzekutiv z.Muhamet Suliqi si dhe drejtorin teknik z.Mumin Morina .

Qellimi i kesaj vizite te kryetarit Z.Ivanoviq ne HidromoravFoto2.jpeg ishte te njoftohet me per se afermi me punet e arritura ne riparimin e ujesjellesve te Komunes se Novobërdës si dhe implementimi i marreveshjes se nenshkruar ne mes te komunes se Novobërdës dhe Hidromoraves .Kryeshefi ekzekutiv zotri Suliqi ka falenderuar kryetarin e komunes per angazhimin rreth realizimit te marreveshjes se implementimit ne tersi , pastaj fjalen e mori drejtori teknik zotri Morina ku na njoftoj me te arriturat deri me tani te riparimeve te ujesjellesve te komunes son ku pritet qe deri ne fund te qershorit te merren nen menagjim te gjitha ujesjelleset e komunes se Novoberdes . 

   

Lajmet   Vizita e Kryetarit Hidro-moraves në Gjilan

RSS

Sign in