Vizita e Kryetarit të Komunës së Novobërdës fshatit Jasenovik - 15 mars 2017

IMG_8062.JPG

Kryetari i Komunës    Novobërdës z.Svetisllav Ivanoviq gjatë  ditës    sotme  vizitoi  fshatin  Jasenovik  dhe  me  këtë  rast  ka  biseduar edhe  me  banorët.

 

Arsyeja e  vizitës  ishte  sanimi i  rrugëve  lokale  dhe  mbështetja  për  fermerët në  Komunën  e  Novobërdës.

 

Kryetari i Komunës z.Svetisllav Ivanoviq  theksoi  se  KomunaIMG_8058.JPG  ka  Projekte    pregaditura  për  sanimin  e    gjitha  rrugëve      cilat  është  e  nevojshme intervenimi  dhe  shpresojmë  se për  një  kohë  sa  më të  shkurtër  do të jenë të sanuara, ku  do  t’ju mundësohet    gjithë qytetarëve  lëvizje dhe  komunikim i  lirë. Kurse si çdo  vit  edhe këtë  vit  komuna  fermerëve    cilët  janë  aktiv  dhe  merren  me bujqësi të  ju  ndihmoj në  pikëpamje  të makinerisë  bujqësore.     

Lajmet   Vizita e Kryetarit të Komunës së Novobërdës fshatit Jasenovik

RSS

Sign in