Furnizim me matrijal Hixhenik
publikuar: 22-11-2017
Njoftim
publikuar: 11-09-2015
Furnizim me inventar për shkolla
publikuar: 16-10-2013
NJOFTIM PËR ANKAND PUBLIK -RISHPALL
publikuar: 22-04-2013
Njoftim
publikuar: 13-03-2013
Rregllimi i rrugve Lokale
publikuar: 25-11-2011
Asfaltimi i rruges Strazhë-Kishë
publikuar: 13-05-2011
Asfaltimi i rruges Llabjan-Baqevisht
publikuar: 10-05-2011