DocumentsPrintimi i buletinit mujor u mundësua nga LOGOSI Zviceran,ndersa ndihmes teknike ofroi Agjensioni i Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), Programi Iniciativa për Komuna Demokratike dhe Efektive në Kosovë në bashkëpunim me Komunën e Novobërdës.
 

Buletini nr.10
Shkarko Buletinin.pdf

Buletini nr.9
Shkarko Buletinin.pdf

Buletini nr.8
Shkarko Buletinin.pdf

Buletini nr.7
Shkarko Buletinin.pdf

Buletini nr.6
Shkarko Buletinin.pdf

Buletini nr.5
Shkarko Buletinin.pdf

Buletini nr.4
Shkarko Buletinin.pdf

Buletini nr.3

Shkarko Buletinin.pdf

Buletini nr.2

Shkarko Buletinin.pdf

Buletini nr.1
Shkarko Buletinin.pdf