Documents

  Institucionet parashkollore
 
 
 

Të gjithë shkollat Fillore dhe të Mesme dhe numir i punëtorëve si dhe buxheti i Arsimit totalë të komunës së Novobërdës janë ne tabelë.
Gjithsej shkolla fillore me paralele të ndara janë 21 shkolla , kurse të Mesme janë 3 shkolla. Nr i punëtorve siq jan te shënuar në tabelë janë edhe për shkolla Amë edhe për paralele të ndara.
 
Nr
 
Shkollat Fillore dhe të Mesme
Nr.Punëtorve
    Buxheti
1
 Sh.f."Asdreni-Llabjan – Amë
 18 punëtorë
/
2
 P.N.F."Asdreni" Koznic – Paralele
       /
/
3
 Sh.f."Minatori" Novobërdë- Amë
 20 punëtorë
/
4
 P.N.F."Minatori" Tullar – Paralele
           /
/
5
 P.N.F."Minatri" Vllasali – Paralele
           /
/
6
 Sh.f."Nushi&Tefiku" Pasjak- Amë
 16 punëtorë
/
7
 P.N.F."Skënderbeu" M. I Ulët - Paralele
           /
/
8
 P.N.F."Rexhep Elmazi" Stanishor- Paralele
          /
/
9
 Sh.f.Sveti Sava- Jasenovik- Amë
 07 punëtorë
/
10
 P.N.F."Bratstvo" Carevc- Paralele
          /
/
11
 P.N.F."Bratstvo" Bolevc- Paralele
          /
/
12
 P.N.F."D.Maksimovic" Bushincë-Paralele
          /
/
13
 Sh.f.D.Obradovic - Amë
 20 punëtorë
/
14
 P.N.F. "D.Obradovic" - Paralele
          /
/
15
 Sh.f.M.Popovic- Amë
 13 punëtorë
/
16
 Sh.f.P.P.Njegosh – Amë
 25 punëtorë
/
17
 P.N.F."P.P.Njegosh" Makresh I Epërm- Paralele
           /
/
18
 P.N.F."P.P.Njegosh" Stanishor-Paralele
          /
/
19
 Sh.f.B.Stankovic- Amë
 20 punëtorë
/
20
 P.N.F."B.Stankovic" Strazhë-Paralele
          /
/
21
 Sh.f.Sveti Sava-Parallovë – Amë
 04 punëtorë
/
22
 SH.M.Ekonomike-Bostan
 10 punëtorë
/
23
 SH.M.Ekonomike-Koretishtë
 10 punëtorë
/
24
 SH.M.Teknike- Kufcë e Epërmë
 17 punëtorë
 
/
 
Gjithsej Nr i punëtorve:180                                   
Buxheti total: 1.068,986