Documents

 

Shëndetësia

Shërbimet shëndetësore në komunën e Novobërdës ofrohen në këto vende:
  1. Spitale nuk ka
  2. Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Novobërdë
  3. Qendra e Mjekësisë Familjare në Prekoc
  4. Ambulanca në Llabjan
  5. Ambulanca në Kllobukar – Tullar
  6. Ambulanca në Makresh të Epërm
  7. Ambulanca në Stanishor
  8. Qendra e Mjekësisë Familjare në Kufcë të Epërme
  9. Qendra e Mjekësisë Familjare në Strazhë.
  10. Qendra e Mjekësisë Familjare në Koretishtë