Nënkryetarit të Komunës për Komunitete

      

  Sllavisha Jakovleviq