Lajmet   Konkurs nga Drejtoria e Arsimit

Konkurs nga Drejtoria e Arsimit - 04 korrik 2011

        Bazuar në Ligjin mbi  Arsimin Fillor dhe të  Mesëm, neni 13.5, pika b dhe neni  32.4 , Drejtoria  për Arsim  më 30.06.2011  për vitin shkollor 2011-2012 shpall:

 

                                                        KONKURS

                                    Për plotësimin e  vendeve   lira të   punës


        Bazuar në Ligjin mbi  Arsimin Fillor dhe të  Mesëm, neni 13.5, pika b dhe neni  32.4 , Drejtoria  për Arsim  më 30.06.2011  për vitin shkollor 2011-2012 shpall:

 

                                                        KONKURS

                                    Për plotësimin e  vendeve   lira të   punës

 

SHFMU “Pandeli  Sotiri “në Obiliq, Plemetin,Mazgit  i Epërm dhe Mazgit  i Poshtëm

 1. Katër  mësuese klase:një   Obiliq, një në  Plemetin dhe dy  në Mazgit të Poshtëm
 2. Pesë  arsimtarë  të gjuhës angleze , njëri  me 16  orë  nëpër paralele  të ndara

 

  SHFMU “Liria “ Milloshevë

1.       Një mësuese klase

 1.  Dy  arsimtarë  të gjuhës angleze, njëri  me  12 orë
 2.  Një  arsimtar  të edukatës  muzikore  me 11 orë

 SHFMU“Migjeni” në Sibovc, Shipitullë dhe Grabovc    

 1. Dy  mësuese  klase në  Shipitullë
 2. Një  arsimtar  për gjuhë angleze  në Shipitullë
 3. Një arsimtar  për kulturë muzikore  me  4 orë në Sibovc  dhe  4 orë në Shipitullë

SHFMU“Fazli Graiçevci “ Hade, Lajthishtë dhe Palaj

 1. Një mësuese klase në Hade
 2. Tre arsimtarë  të gjuhës angleze, njëri me 10 orë
 3. Një arsimtar  të edukatës muzikore  me 10 orë

 

SHFMU “Naim Frashëri” Breznicë dhe Kozaricë

 1. Tre mësues  klase  në Kozaricë
 2.  Një arsimtar  për gjuhë angleze me 18 orë në Kozaricë
 3. Një arsimtar  për matematikë  me12 orë ë  në Kozaricë
 4. Një arsimtar  për edukatë  arti figurativ  me  8 orë
 5. Një arsimtar  për edukatë muzikore  me  8 orë

 

SHFMU “Abdurrahmon Gërguri”  në Dardhishtë

1.      Një arsimtar  për gjuhë angleze me  18 orë

 SHMLPT”Hasan Tahsini” në Obiliq

        1.   Dy profesorë për gjuhë angleze, njëri me 18 orë

 2.   Katër  profesorë   matematikës , njëri me 17 orë

 3 .  Dy  profesorë   informatikës

 4.   Dy profesorë    TIK-ut 

 5.  Tre  inxhinierë për telekomunikacion

Gjimnazi ”17  Shkurti ” në Obiliq

        1.  Dy profesorë  për gjuhë angleze , njëri me 8 orë

        2.   Një profesor   matematikë

 

Kushtet:Për të gjitha vendet e punës në shkollat fillore të mesme të ulta, në  shkollën e mesme të lartë profesionale  dhe gjimnaz  kërkohet  kualifikimi  profesional  përkatës, sipas Ligjit mbi arsimin Fillor dhe të  Mesëm në Republikën e Kosovës .

   Kandidatët që  konkurojnë për  mësimdhënës  duhet  ta  sjellin kopjen e diplomës  së fakultetit, SHLP-së të vërtetuar, cerifikatën e lindjes, kopjen e letërnjoftimit dhe certifikatat e trajnimeve. Në  mungesë    kandidatëve    kualifikuar  merren  parasysh  kandidatët  e  pa  kualifikuar    drejtimit   përkatës arsimore .  

       Fletaplikacionet  merren  dhe  dorëzohen në Drejtorinë e Arsimit.Konkursi  do  të jetë  i hapur 15 ditë që nga dita e publikimit në gazetë.Intervistat do të mbahen në këtë drejtori  sipas  këtij orari :

·         Data: 27.07.2011, ora 10:00, ”Pandeli Sotiri” në Obiliq

·         Ora  14:00 “Liria “ në Milloshevë

·         Data: 28.07.2011, ora 10:00 ”Migjeni” në Sibovc  dhe ”Fazli Graiçevci”   Hade

·          Ora 13:30 “Naim Frashëri”në  Breznicë dhe  “Abdurrahmon Gërguri” në Dardhishtë

·         Data : 29.07.2011, ora 10:00”Hasan Tahsini” në Obiliq

·         Ora : 14:00 Gjimnazi “17 Shkurti” në Obiliq

                                                                    Drejtori:Ismail Kurshumliu

 RSS

Sign in