Lajmet   Në Obiliq-Testit të arritshmërisë iu nënshtruan 400 nxënës

Në Obiliq-Testit të arritshmërisë iu nënshtruan 400 nxënës - 04 korrik 2012

Testi i sivjemë kaloi me përgatitje të duhura dhe pritet që të tregojë jo vetëm punën e nxënësve e të mësimdhënësve të shkollave gjegjëse,por njëherit do të jetë edhe sfidë për gjithë sistemin arsimor në Kosovë.

Testi  i  arritshmërisë  për  nxënës  të klasave    nënta   u  mbajt më  03.07.2012. U organizua    mënyrën      mirë    mundshme  nga  DA-ja . Në  test  morën pjesë 400 semimaturantë  të  shpërndarë   në 19  paralele.Gjatë  administrimit  nëpër  secilen  paralele  kanë qenë  nga  dy  administrues. Komisioni  i  deleguar  nga  MASHT-i e  vlerëson  lart  punën  e  administruesve  gjatë gjthë  kohës kur  ata  ishin    detyrën  e  administruesit .Testi  ka  filluar  me  kohë të  caktuar në  orën  10-të dhe  ka  zgjatur rreth  180 minuta . Rezultatet  priten    komunikohen  me  11.07.2012 ,rezultate këto që do të shpallen në shkallë vendi, për t’iu hapur rrugë më të mirëve në përzgjedhjen e shkollave të dëshiruara e të preferuara.
RSS

Sign in