Lajmet   Njoftim

Njoftim - 22 shtator 2014

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Obiliqit mbahet më dt.29.9.2014(e hënë),nga ora 10:00,në sallën e Kuvendit Komunal,ndërtesa e Komunës,me këtë rend dite:

1.      Arysetimi për mungesa

2.      Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara

3.      Shqyrtimi dhe miratimi i projekt-buxhetit për vitin 2015

4.      Shqyrtimi dhe miratimi i projekt-Rregullores për tatimin mbi pronën e paluajtshme për vitin tatimor 2015

5.      Shqyrtimi dhe miratimi i projekt-Rregullores mbi administrimin e mbeturinave,pastrimin e rrugëve,shesheve dhe trotuareve në Komunën e Obiliqit


RSS

Sign in