Documents

  Institucionet parashkollore
 
 
 

Edukimi

Në kuadër të Drejtorisë së Arsimit,Kulturës,Rinisë dhe Sportit,zhvillohet edukimi parashkollor,fillor  I mesëm I ulët dhe i mesëm I lartë.
Më shumë

Kultura dhe sporti

Më shumë