Drejtoria e Administrates 049/339-522
Drejtoria per Gjeodezi urbanizem dhe kadaster 044/332-743