test | 2013-09-16

test
 

’’ Zhvillimi i Ndërmarrsëve të Rinj-MFS2’’ | 2013-03-25

 Business Support Center (BSC-Shtërpcë), në bashkëpunim Business Support Center (BSC-Novobërdë) në projektin:
 
 
’’ Zhvillimi i Ndërmarrsëve të Rinj-MFS2’’,
I mbështetur dhe  i  financuar SPARK dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës
 
 
 

RSS

Sign in