Lajmet   ’’ Zhvillimi i Ndërmarrsëve të Rinj-MFS2’’

’’ Zhvillimi i Ndërmarrsëve të Rinj-MFS2’’ - 25 mars 2013

 Business Support Center (BSC-Shtërpcë), në bashkëpunim Business Support Center (BSC-Novobërdë) në projektin:
 
 
’’ Zhvillimi i Ndërmarrsëve të Rinj-MFS2’’,
I mbështetur dhe  i  financuar SPARK dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës
 
 
 
 
Organizon info-sesion, rreth prezantimit publik të projektit në Komunat e mëposhtme:
 
- Në Klokot, me banorët e Komunës së Klokotit dhe Parteshit me 29/03/2013. në lokalet e Radio Kllokotit  duke filluar nga 11:00
 
Ftojmë të gjithë banorët e Kllokotit,Parteshit të vijnë dhe të njihen me qëllimin dhe objektivat e këti Projekti.
 
 
Për qdo informatë shtesë mund të klikoni në faqën e internetit: www.bsc-red.org ose personalisht në vendet e mëposhtme:
Business Support Center në Shtërpcë,                               
Objekti i Komunës, kati i par, Zyrja nr. 13                          
Tel: 045/540-024                                                                      
 
 

RSS

Sign in