Titulli


Rregulloret

Rregulloria Tatimit në pronë
publikuar: 02-11-2015
Bartja Fondeve 2015.
publikuar: 09-03-2015
Rregullore për ndarjen e Bursave
publikuar: 09-03-2015
I.Statut Muzeja
publikuar: 24-02-2015
I.Statuti Muzeut 30.01.15.
publikuar: 24-02-2015
II.Statut Biblioteke
publikuar: 24-02-2015
II.Statuti Bibliotekes 30.01.15.
publikuar: 24-02-2015
STATUTI I BIBLIOTEKES
publikuar: 16-12-2014
Regulloret 07.11.2014 Serbisht
publikuar: 18-11-2014
Regulloret 07.11.2014
publikuar: 18-11-2014
Regulloret 07.11.2014
publikuar: 18-11-2014
Draft-rregullore për transparencë
publikuar: 10-11-2014
Rregulorja e Tatimit në Pronë 2013
publikuar: 05-10-2013
Rregullorja mbi varrezat
publikuar: 02-11-2010
Rregullore për Transparencen
publikuar: 02-11-2010
Rregullorja për dhënien e Banesave
publikuar: 02-11-2010