Kontakto

Për t'i ardhur më mirë në ndihmë qytetarëve të Pejës në lidhje me shqetësimet dhe nevojat e tyre Komuna e Pejës  ka vënë në dispozicion një numër telefoni 
Ndihmë dhe informacione nëpërmjet telefonit për të gjithë qytetarët e Pejës, për shqetësimet dhe nevojat e tyre në lidhje me shërbimet që ofron Komuna e Pejës.
Një qendër për të qenë sa më pranë qytetarëve me mënyrat më të favorshme për ta, duke mundësuar lehtësimin e punës për shumë qytetarë që nuk kanë mundësi të vijnë disa herë për të marrë një shërbim nga komuna  

Komuna e Pejës 
Adresa : Rr. Hasan Prishtina / Objekti i Komunës 
Centrex: 43 406
Telefoni 039 432 875
 
 
SHËRBIMET KOMUNALE:
ARHIVA:                                                                   Tel: 039/431157
TEATRI PROFESIONIST”ISTREF BEGOLLI          Tel:039/433899
 
MUZEU                                                                      Tel:  039/421446; CEL: 044165232
INSTITUTI REGJIONAL PËR MBROJTJEN E MONUMENTEVE KULTURO HISTORIKE:   
                                                                                        Tel:   039/434147
 
BANKAT/ Banks
PROCREDIT BANK KOSOVË                            TEL: 039/432075
RAIFFEISEN BANK KOSOVË                            TEL: 039/431366;432896
NLB BANKA.                                                    TEL: 039/432811
BANKA EKONOMIKE                                       TEL:039/433245
BANKA PRIVATE E BIZNESIT                           TEL:039/432963
 
POLICIA :                                                           Tel: 039/432327                                
 
EMERGJENCA:                                                  TEL: 039/432772                      
ZJARFIKËSIT:                                                    TEL: 039/33570