Lajmet   Njoftimet   Njoftim - Takimi i Komitetit për Politik dhe Financa

Njoftim - Takimi i Komitetit për Politik dhe Financa - 06 shtator 2017

Njoftoheni se të  Martën me 12 shtator 2017 mbahet takimi i rregullt i Komitetit për Politik dhe Financa (KPF).


           

Njoftoheni se të  Martën me 12 shtator 2017 mbahet takimi i rregullt i Komitetit për Politik dhe Financa (KPF).

Takimi mbahet  në Sallën e Takimeve, Zyra e kryesuesit Dr.Islam Husaj, në ora 10:00.

Në këtë takim do të shqyrtohen  raportet dhe rekomandime të dhëna nga Kryetari i Komunës dhe Drejtorët e Drejtorive të SHCK-al,në bazë të  rendit te ditës.

 

Shqyrtimi i Draft – Buxhetit për vitin 2018.

Shqyrtimi i Draft – Rregullores për tatimin në pronë për vitin 2018.

Shqyrtimi i Planit të veprimit për zbatimin e Rekomandimeve të Auditorit të përgjithshëm.

Shqyrtimi i Propozim –Vendimit për  hartimin e Hartave Zonale të Komunës së Pejës, me Programin e Punës  për hartimin dhe menaxhimin e Hartave Zonale të Komunës.

Shqyrtimi i Propozim –Vendimit për  hartimin  e  Planit Zhvillimor të Komunës së Pejës, me Programin e Punës për hartimin e menaxhimin e Planit Zhvillimor Komunal.

Shqyrtimi i Draft – Planit të punës për mbrojtjen e fëmijëve dhe familjeve nga abuzimet.

Shqyrtimi i Raportit të të hyrave dhe shpenzimeve të realizuara në periudhën

Janar – Qershor 2017.

 

Pyetjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët.

 

Takimi i ardhshëm i Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet ne Tetor 2017.

 

 


RSS

Sign in