Konkurse

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë. | 2014-03-28

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë.

Numri i pozitave: 4(katër) .

Kohëzgjatja e mandatit: 3(tri) vjeçare

Vendi i punës: Pejë

 

 

Mjek të praksës së Përgjithshme | 2014-03-28

1. Në QKMF: Specialist radiolog 1; Specialist i biokimisë 1    

2. Mjek të praksës së përgjithshme, (6)

    (1 në AMF  Leshan- 1,në AMF -  Trstenik 1, në AMF  Gllogjan- 1, në AMF-Kristal- 1, në AMF-Nabërgjan 1.

    (1 nw AMF Treboviq 1)

3. Stomatolog (4)

    Polikliniken stomatologjike  2; Vitomiricë- 1,QMF 5-1.

4. Asistente e stomatologut në Polikliniken stomatologjike 1.

   

 

Arkeolog në Muzeun Etnologjik | 2013-06-26

Titulli i  Vendit të punës: Arkeolog në Muzeun Etnologjik

Vendi i puës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.02.111-4480/2013

Dt.21.06.2013

Paga mujore: 356.04 €

 

Zyrtar I Shërbimeve Sociale pranë Qendrës për Punë Sociale | 2013-06-04

TITULLI I VENDIT  TË PUNË
1.Zyrtar I Shërbimeve Sociale pranë Qendrës për Punë Sociale
Vendi i punës Komuna e Pejës
Nr.i ref.02-111-3940/2013
Data: 31.05.2013
Paga mujore 356.04 €
Koeficienti.  7
 

HAREJA 2013 | 2013-05-13

 
 

Konkurs Avokat i Komunës së Pejës | 2013-02-14

 Vendi i punës :Komuna e Pejës,objekti i Administratës komunale në Pejë.

Nr.i ref.02-111-917/13

Data: 13.02.2013,

Paga mujore:425.62 netto

Koeficienti:9.5

 

KONKURS | 2012-09-28

Zyrtar për Informim ,Marketing,dhe Promovim të turizmit

Vendi i punës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.02.111-7498/2012

Data:01.10.2012

Paga mujore:356.04

Koeficienti:7

 

 

Konkurs-Mbikqyrë në Sallën e vogël të sportit “Partizani” | 2012-01-31

K  O  N  K  U  R  S
Mbikqyrë në Sallën e vogël të sportit “Partizani”

Vendi i punës Komuna e Pejës

Nr.i ref.02-111-850 /2012

Data: 31.01.2012

Paga mujore 308.85

koeficienti.6

 

K O N K U R S | 2011-08-17

 Paga mujore: 435.01 €

 Infermjere në QKMF –Pejë, (3)

 Mami në QKMF-Pejë, (1)

 Paga mujore: 290 €

 

RSS

Sign inShkarko aplikacionin