Mirë se vini në Pejë

Me qëllim që qytetarit ti ofrohen sa më shumë informata, në këtë faqe do të gjeni dokumente dhe informacione të shumta për punën e Kuvendit Komunal dhe organeve të tij. Në faqen zyrtare të Komunës së Pejës mund t’i gjeni të dhënat e përgjithshme për Komunën e Pejës. Duke hyrë nëpër menytë e caktuara, ju mund të njiheni më mirë me historikun, profilin dhe të dhëna tjera të rëndësishme për Komunën e Pejës, popullsinë, organizimin, strukturën dhe funksionet e organeve të pushtetit lokal. "Peja qytet në të cilin vlen të jetohet dhe të vizitohet” 

Ligjin për Qasje në Dokumente Zyrtare Shkarko.pdf 
 

Qyteti i Pejë si vendbanim daton që nga kohërat më të hershme Ilire, dhe ishte qyteti më i rëndësishëm i Dardanisë Antike.

 >> Më Shumë..  

 

Përdorimi i Gjuhëve

Ju keni një version të vjetër të Adobe's Flash Player. Merre Flash player .

Lajme

NJOFTIM - TAKIMI I ASAMBLESË KOMUNALE
18 shtator 2017
 Asambleja Komunale në Pejë,të Enjten me 21 shtator 2017 do të mbajë mbledhjen e vetë  të rregullt, duke filluar në ora 10:00, me këtë rend dite.

 

më shumë...

Komiteti për Politikë e Financa mbajti takimin e radhës
13 shtator 2017
 Komiteti për Politikë e Financa (KPF) i Kuvendit Komunal të Pejës i kryesuar nga Dr.Islam Husaj, i shqyrtoi dhe miratoi propozimet e paraqitura nga Drejtoratet përkatëse dhe Kryetari i Komunës.

 

më shumë...

Njoftim - Takimi i Komitetit për Politik dhe Financa
06 shtator 2017
Njoftoheni se të  Martën me 12 shtator 2017 mbahet takimi i rregullt i Komitetit për Politik dhe Financa (KPF). më shumë...

Njoftime nga KQZ
06 shtator 2017
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së Kosovës është duke bërë përgatitjet për organizimin e Zgjedhjeve Lokale, të cilat do të mbahen më 22 tetor 2017. më shumë...

PERIUDHA E KONFIRMIMIT DHE KUNDËRSHTIMIT TË LISTËS VOTUESE
06 shtator 2017
Gjatë kësaj periudhe, secili votues mund të shikoj Listën e Votuesve e cila do të bëhet publike në ueb faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve www.kqz-ks.org ose në zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në komunën tuaj. më shumë...

Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
06 shtator 2017

SH P A LL J E
21 gusht 2017
 Ftohen Bletaret e Komunës se Pejë te interesuar për të aplikuar në projektin e Bletarisë:

“Përkrahja e Bletarëve me pajisje”

më shumë...

Mbahet takimi i Kuvendit të Komunës
28 korrik 2017
 Kuvendi i Komunës  në Pejë mbajti takimin e radhës i kryesuar nga Dr.Islam Husaj,ku në prezencën e Kryetarit,Drejtorëve,mediave dhe qytetarëve të interesuar u debatua për disa pika më rendësi për Komunën tonë të cilat janë  aprovuar për procedim te mëtutjeshëm. më shumë...

 


>>
Udhëzimi Administrativ për masat e vçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve


 
 
 
  

Komuna Online

Statuti


riatdhesimi.jpg

Gis Online

Kontakti

Arkivi

Instituti GAP

 

Gjuhët

 

Si t'i qaseni dokumenteve publike në komunën tuaj

Lejet Ndërtimore
 

 
E-Faturat : Tatimit në Pronë

 
 

>> Vegza
 
Ju keni një version të vjetër të Adobe's Flash Player. Merre Flash player .