Pse nuk mund të qasem (identifikohem)?
Pse duhet të regjistrohem në të gjitha?
Pse ç’kyçem automatikisht?
Unë kam humbur fjalëkalimin tim!
U regjistrova po nuk mund të kyçem apo identifikohem!
I regjistruar më herët, por nuk mund të qasem?
Pse nuk mund të regjistrohem?
Si mund t’i ndryshoj konfigurimet (të dhënat) e mia?
Nëse unë klikoj për një lidhje me email ai më ofron kyçjen?
Si mund të postoj një temë në forum?
Si mund të fshij një mesazh?
Pse nuk mund të hyj në forum?
Pse nuk mund të bashkangjesë një dokument (attachments)?
Si mund ti raportoj postimet te një moderator?
Pse duhet që postimet e mia të aprovohen (miratohen)?
Çka janë administratorët?
Çka janë Moderatorët?
Çka janë grupet?
Pse disa grupe paraqiten me ngjyrë tjetër?
Çka janë lajmërimet apo njoftimet?