Lajmet   KONKURS I RREGULLT

KONKURS I RREGULLT - 14 korrik 2010

Në bazë të nenit 32.4, 32.5 dhe 32.6 të Ligjit mbi arsimin fillor dhe të mesëm të Kosovës, nr. 2/2002, nenit 5 (c) të Ligjit për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës si dhe nevojës për plotësimin e vendeve të lira të punës në procesin edukativo-arsimor në shkollat fillore dhe të mesme të komunës së Podujevës, drejtori i Drejtorisë së Arsimit, shpall KONKURS
 
                                                           
DREJTORIA E ARSIMIT
 
Nr. 05 - 158
Podujevë,
08.07.2010
 
 
Në bazë të nenit 32.4, 32.5 dhe 32.6 të Ligjit mbi arsimin fillor dhe të mesëm të Kosovës, nr. 2/2002, nenit 5 (c) të Ligjit për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës si dhe nevojës për plotësimin e vendeve të lira të punës në procesin edukativo-arsimor në shkollat fillore dhe të mesme të komunës së Podujevës, drejtori i Drejtorisë së Arsimit :
 
                                                            Sh p a ll :
 
K O N K U R S
                                          Për vitin shkollor 2010/2011
 
 
1.         GJIMNAZI “ ALEKSANDËR XHUVANI ” PODUJEVË
 
·         Dy profesorë të Gjuhës angleze, njëri me normë jo të plotë 10 orë në paralelen e ndarë në Orllan
·         Tre profesorë të matematikës, njëri me plotësim orësh në Orllan
·         Një profesor të psikologjisë
·         Katër profesorë të informatikës, njëri me plotësim orësh në Orllan
 
2.          SHMLT “ FAN S. NOLI ” PODUJEVË
 
·         Pesë profesorë të matematikës
·         Katër profesorë të Gjuhës angleze
·         Tre inxhinierë të diplomuar të informatikës
·         Tre inxhinierë të diplomuar të komunikacionit rrugor
·         Katër inxhinierë të diplomuar të energjetikës.
·         Njëmbëdhjetë inxhinierë të diplomuar të telekomunikacionit me kompjuterikë
·         Dy inxhinierë të diplomuar të përpunimit të drurit
·         Një inxhinier të diplomuar të arkitekturës
·         Zyrtar administrativ – ekonomist / jurist
 
3.    SHMLE “ ISA BOLETINI ” PODUJEVË 
 
·         Pesë profesorë të matematikës, njëri me 18 orë në javë
·         Katër profesorë të Gjuhës angleze, njëri me 12 orë në javë  
·         Pesë profesorë të TIK, informatikë aplikative dhe aplikim softueri, njëri me 16 orë në javë
·         Një profesor të Gjuhës gjermane për 8 orë në javë
·         Një profesor për praktikë profesionale,18 orë në javë, për lëndët
analizat laboratorike,rengenologjike dhe diagnostifikuese të sëmundjeve emergjente dhe lënda:njohja me punën praktike në laboratorin mikrobiologjik.
·          Një mjek për lëndët teorike, patofiziologji,sëmundjet emergjente,etikë mjekësore,biokimi mjekësore mikrobiologji, 18 orë në javë.
·         Një profesor për praktikën profesionale, për lëndët analiza morfoanotmike e bimëve,analiza analitike kualitative dhe kuantitative, përcaktimi i konstanteve fiziko-kimike.
 
 
4.    SHFMU “ NAIM FRASHËRI ” PODUJEVË
·         Tre arsimtarë të Gjuhës angleze,
·         Një arsimtar të edukatës muzikore, për 6 orë në javë
 
5.   SHFMU “ SHABAN SHALA ” PODUJEVË
 
·        Një arsimtar të Gjuhës angleze
·        Një arsimtar të edukatës muzikore
·        Dy arsimtarë të ciklit klasor
 
            6.   SHFMU “XHELADIN REKALIU ”  PODUJEVË   
 
·         Dy arsimtarë të ciklit klasor
·         Një arsimtar të Gjuhës angleze, 8 orë në javë
 
7.   SHFMU “ SHEQË MIROFCI ” SHTEDIM
 
·         Një arsimtar të Gjuhës angleze, 20 orë në javë
·         Një arsimtar të edukatës figurative, 5 orë në javë
·         Një arsimtar të edukatës qytetare, 5 orë në javë
·         Një arsimtar të edukatës muzikore, 5 orë në javë
·         Katër arsimtarë të ciklit klasor
 
8.         SHFMU “ ALI HADRI” OBRANQË
 
·         Një arsimtar të ciklit klasor, paralelja në Peran
·         Një arsimtar të ciklit klasor, paralelja në Katunishtë
·         Dy arsimtarë të Gjuhës angleze, njëri për 14 orë me plotësim orësh në Katunishtë
·         Një arsimtar të edukatës muzikore, 12 orë Obranqë, Peran dhe Katunishtë
·         Një arsimtar të fizikës, 2 orë në javë në Katunishtë
 
9.        SHFMU “ ENVER MALOKU ” PODUJEVË
 
·         Tre arsimtarë të gjuhës angleze,
·         Një arsimtar të edukatës muzikore, 14 orë në javë.
 
 
         10.        SHFMU “ HYZRIU E SAMIU ” LETANC 
 
   • Një arsimtar të Gjuhës angleze, 22 orë në javë
   • Një arsimtar të biologjisë, 8 orë në javë
   • Një arsimtar të edukatës muzikore, 4 orë në javë
   • Një arsimtar të ciklit klasor
 
        11.       SHFMU “ SHEFKI LATIFI ” POLLATË  
                       
·         Dy arsimtarë të Gjuhës angleze, njëri në Pollatë për 18 orë në javë dhe tjetri në Sllatinë për 15 orë në javë 
·         Një arsimtar të edukatës muzikore 7 orë në javë në Pollatë dhe  Sllatinë
·         Katër arsimtarë të ciklit klasor për në Sllatinë, njëri prej tyre me klasë të kombinuara.
 
        12 .        SHFMU “ SAMI FRASHËRI ” ZHITI
 
·         Tre arsimtarë të Gjuhës angleze,njëri prej tyre 14 orë në javë
·         Dy arsimtarë të matematikës
·         Një arsimtar të artit figurativ për 10 orë në javë
·         Një arsimtar edukatës muzikore për 10 orë në javë
·         Një arsimtar të edukatës fizike, për 20 orë në javë
·         Dy arsimtarë të ciklit klasor në Zhiti
·         Katër arsimtarë të ciklit klasor në Murgull
·         Një arsimtar të ciklit klasor në Sylevicë me kombinim klasash
·         Dy arsimtarë të ciklit klasor në Tërrnavicë me kombinim klasash
 
 
     13.        SHFMU “ HAMIT SEJDIU ” KËRPIMEH  
 
·        Tre arsimtarë të Gjuhës angleze, dy  me nga 18 orë në javë në Kërpimeh dhe një për 18 orë në javë në Pakashticë
·        Një arsimtar të edukatës muzikore për 12 orë në javë, 8 në Kërpimeh dhe 4 në Pakashticë 
·        Dy arsimtarë të ciklit klasor në Kërpimeh
·        Dy arsimtarë të ciklit klasor në Pakashticë
·        Një edukatore për parashkollor në Pakashticë
 
     14.         SHFMU  “ ELFIR BEHRAMI ” METEHI
 
·         Një arsimtar të Gjuhës angleze për 20 orë në javë
·         Tre arsimtarë të ciklit klasor
 
     15.         SHFMU “JETULLAH GASHI ” DOBËRDOL
 
·         Një arsimtar të ciklit klasor. 
·         Një arsimtar të edukatës muzikore, për 4 orë në javë
 
     16.         SHFMU “ NUHI GASHI ” BRADASH
 
·         Dy arsimtarë të Gjuhës angleze, njëri me 16 orë në javë
·         Një arsimtar i gjeografisë për 10 orë në javë  
·         Një arsimtar të edukatës muzikore për 8 orë në javë
 
     17.         SHFMU “ EMIN DURAKU ” BAJÇINË 
           
·         Dy arsimtarë të Gjuhës angleze,njëri prej tyre me 13 orë në javë
·         Një arsimtar të matematikës, për 6 orë në javë
·         Një arsimtar të edukatës muzikore për 7 orë në javë
·         Dy arsimtarë të ciklit klasor
 
     18.         SHFMU “ ESAD MEKULI ” DOBRATIN  
           
·         Katër arsimtarë të ciklit klasor
·         Një arsimtar të Gjuhës angleze
·         Një arsimtar të edukatës muzikore për 4 orë në javë
 
     19.         SHFMU “ KADRI KADRIU ” LLAUSHË
·         Dy arsimtarë të gjuhës angleze, njëri me 10 orë në javë
·         Një arsimtar të ciklit klasor në Llaushë
·         Dy arsimtarë të ciklit klasor në Dumnicë të Epërme
 
 
    20.          SHFMU  “ LASGUSH PORADECI ” DUMNICË
 
·         Dy arsimtarë të Gjuhës angleze, njëri me 13 orë në javë 
·         Një arsimtar të edukatës muzikore për 7 orë në javë
·         Një edukatore për parashkollor
 
 
    21.          SHFMU “AFRIMI E FAHRIU ” LLUZHAN
 
·         Dy arsimtarë të Gjuhës angleze, njëri me 16 orë në javë 
·         Një arsimtar të fizikës për 8 orë në javë
·         Katër arsimtarë të ciklit klasor
·         Një edukatore për parashkollor
           
 
    22.          SHFMU “ ILIR KONUSHEFCI ” LLUGË
 
·         Një edukatore për parashkollor
·         Një arsimtar të ciklit klasor
·         Një arsimtar të edukatës muzikore për 5 orë në javë
 
    23.           SHFMU “ SHEFKI KULETA ” TËRRNAVË
 
·         Katër arsimtarë të ciklit klasor në Halabak
·         Një arsimtar të ciklit klasor në Bellopojë
·         Dy arsimtarë të gjuhës angleze
·         Një arsimtar të edukatës muzikore, për 8 orë në javë
 
    24.           SHFMU “ NAUM VEQILHARXHI ” LLAPASHTICË E EPËRME 
 
·         Një arsimtar të edukatës muzikore, për 4 orë në javë
·         Një edukatore për parashkollor
·         Një arsimtar të gjuhës angleze për 20 orë në javë.
 
    25.           SHFMU “ DITURIA ” LLAPASHTICË E POSHTME
  
·         Një arsimtar të gjuhës angleze, 23 orë në javë
 
    26.           SHFMU “ EQREM ÇABEJ ”BURICË
 
·         Një arsimtar të gjuhës angleze për 18 orë në javë
·         Një arsimtar të matematikës për 15 orë në javë
·         Tre arsimtarë të ciklit klasor
·         Një arsimtar të edukatës muzikore për 4 orë në javë
·         Një arsimtar të artit figurativ për 4 orë në javë
 
    27.           SHFMU “ KONGRESI I MANASTIRIT ” GLLAMNIK
 
·         Tre arsimtarë të gjuhës angleze, njëri me 18 orë në javë
·         Një arsimtar të edukatës muzikore për 12 orë në javë dhe 5 orë në Sibofc
·         Një arsimtar të ciklit klasor – paralelja në Sekiraqë
·         Një edukatore për parashkollor – paralelja në Sekiraqë
 
    28.           SHFMU  NË FSHATIN SIBOFC
 
·         Një arsimtar të gjuhës angleze, 25 orë në javë.
·         Pesë arsimtarë të ciklit klasor
 
    29.         SHFMU “ LUIGJ GURAKUQI ” BATLLAVË
 
·         Tre arsimtarë të Gjuhës angleze,(një në shkollën amë, një  në Batllavë II dhe një në Gërdofc )
·         Tre arsimtarë të ciklit klasor ( një në shkollën amë dhe dy në Batllavë 2)
·         Një arsimtar të edukatës muzikore, 13 orë në javë( 4 orë në shkollën amë, 4 orë në Batllava II dhe 5 orë në Gërdofc )
 
    30.         SHFMU “ JETULLAH ISLAMI ” DYZ
           
·         Tre arsimtarë të ciklit klasor
·         Një arsimtar të matematikës, për 15 orë në javë 
·         Një arsimtar të Gjuhës angleze për 18 orë në javë
·         Një arsimtar të edukatës muzikore për 4 orë në javë
·         Një edukatore për parashkollor
 
    31.         SHFMU “ ZENEL HAJDINI ” LUPÇ I POSHTËM
 
·         Dy arsimtarë të gjuhës angleze, njëri prej tyre me 12 orë në javë
·         Një arsimtar të edukatës muzikore për 7 orë në javë
·         Një arsimtar të gjeografisë për 12 orë në javë
 
 
 32.             SHFMU “ DRITA ” MAJAC
 
·         Një arsimtar të ciklit klasor në shkollën amë
·         Dy arsimtar të gjuhës angleze në shkollën amë, njëri me plotësim orësh në terren
·         Një arsimtar të gjeografisë, 21 orë në javë (7 orë në shkollën amë, 7 orë në Lupç të Epërm dhe 7 orë në Popovë )
·         Një arsimtar të edukatës muzikore, 12 orë në javë (4 orë në shkollën amë, 4 orë në Lupç të Epërm dhe 4 orë në Popovë )
·         Një arsimtar të edukatës qytetare, 12 orë në javë (4 orë në shkollën amë, 4 orë në Lupç të Epërm dhe 4 orë në Popovë ) 
·         Tre arsimtarë të ciklit klasor në paralelen e ndarë në Lupç të Epërm;
·         Një arsimtar të matematikës, 10 orë në Lupç të Epërm dhe 10 orë në Popovë
·         Tre arsimtarë të ciklit klasor në paralelen e ndarë në Popovë dy prej tyre me mësim në klasat e kombinuara
·         Një arsimtar të matematikës për 5 orë në javë në paralelen e ndarë në Popovë
·         Një arsimtar të edukatës fizike për 4 orë në javë në Popovë
·         Tre arsimtarë të ciklit klasor në paralelen e ndarë në Zhegrovë, dy prej tyre me mësim të kombinuar
 
 
   33.          SHFMU “ DËSHMORËT E KOMBIT ” PODUJEVË
 
·         Një arsimtar të gjuhës angleze, 14 orë në javë
·         Një arsimtar të ciklit klasor
·         Një edukatore për parashkollor
·         Një arsimtar të edukatës muzikore, për 8 orë
·         Një arsimtar të edukatës qytetare, për 8 orë dhe 6 orë në SHFMU “ Dituria “ Llapashticë e Poshtme
 
   34.          SHFMU “ RILINDJA ” HERTICË 
 
·         Pesë arsimtarë të ciklit klasor, dy prej tyre me klasë të kombinuara në paralelen e ndarë në Surdull
·         Një arsimtar të gjuhës angleze
·         Një arsimtar të matematikës për 15 orë në javë
·         Një arsimtar të artit figurativ, 4 orë në javë
·         Një arsimtar të historisë, 8 orë në javë
 
 
35.          SHFMU “ ALI AJETI ” SFEÇËL
 
·         Tre arsimtarë të ciklit klasor, dy prej tyre në paralelen e ndarë në Lladofc
·         Tre arsimtarë të gjuhës angleze, me plotësim orësh në paralelet e ndara në Ballofc dhe Lladofc, njëri me 11 orë në javë
·         Një arsimtar të edukatës muzikore për 16 orë në javë në shkollën amë dhe në paralelet e ndara në Ballofc e Lladofc
·         Një edukatore për parashkollor, në paralelen e ndarë në Ballofc
 
 
   36.          SHFMU “ MUSLI DUMOSHI ” DUMOSH
 
·         Një arsimtar të gjuhës angleze për 18 orë në javë
·         Dy arsimtarë të ciklit klasor
 
37.               SHFMU “ HASAN RAMADANI ” SHAJKOFC
 
·         Një arsimtar të edukatës muzikore, 4 orë në javë
·         Një arsimtar të gjuhës angleze, 20 orë në javë
 
38.               SHFMU “ ZAHIR PAJAZITI ” ORLLAN
 
·         Tre arsimtarë të ciklit klasor në paralelen e ndarë në Brainë
·         Një arsimtar të ciklit klasor në paralelen e ndarë në Turuqicë
·         Një arsimtar të ciklit klasor në paralelen e ndarë në Rakinicë
·         Tre arsimtaë të gjuhës angleze, një në Orllan, një në Brainë dhe një në Turuqicë;
·         Një arsimtar të matematikës, paralelja e ndarë në Brainë
·         Një arsimtar të edukatës muzikore,12 orë në javë me plotësim orësh në Brainë dheT uruqicë
·         Një arsimtar të artit figurativ, 12 orë në javë me plotësim orësh në Brainë dhe Turuqicë
·         Një edukatore për parashkollor
 
   39.           SHFMU “ JAHË HASANI ” BËRVENIK
 
·         Një arsimtar të gjuhës angleze, 22 orë në javë
·         Një arsimtar të matematikës, 15 orë në javë
·         Një arsimtar të edukatës muzikore, 4 orë në javë
·         Një arsimtar të artit figurativ, 4 orë në javë
·         Katër arsimtarë të ciklit klasor me klasë të kombinuara,
dy prej tyre në paralelen e ndarë në Metërgofc
 
KUSHTET:
 
-       Për mësimdhënës në SHML-Fakulteti i drejtimit përkatës;
-       Për mësimdhënës në SHF dhe MU – Fakulteti i edukimit i drejtimit përkatës, kurse në mungesë të kësaj SHLP- Dega përkatëse,
-       Për Sekretar shkolle – ekonomist/jurist i diplomuar, shkathtësi pune me kompjuter, njohuri solide në planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit të shkollës, në hartimin e aktvendimeve, rregulloreve dhe akteve të ndryshme administrative–juridike dhe aftësi organizative për mirëmbajtjen dhe mirëruajtjen e pasurisë shkollore.
-       Për të gjitha vendet e punës mbahet intervista, orari i së cilës shpallet në lokalet e komunës.
-       Fletëkërkesës i bashkëngjiten të gjitha dokumentet e nevojshme sipas Ligjit mbi themelimin e marrëdhënies së punës, kurse pas pranimit, edhe certifikata mjekësore e gjendjes shëndetësore për punë në arsim.
-       Secili konkurrues dorëzon kopjen e vërtetuar të diplomës (dokumentit të shkollimit) apo bashkë me të, diplomën origjinale për shikim dhe verifikim.
-       Fletëkërkesat merren dhe dorëzohen në DKA zyra nr. 18.
-       Dokumentet e pakompletuara dhe ato qe arrijnë pas afatit, nuk shqyrtohen.
-       Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në gazetat ditore.
-       Kandidatët pranohen në punë për një vit shkollor, përkatësisht deri më 31 gusht 2011.
-       Dokumentet nuk kthehen. 
 
 
Drejtori i DKA-së
Nexhmi Rudari
 
 
           
 
 
                                                                                               

RSS

Sign in