Lajmet   Kryetarja e Forumit të Gruas së LDK-ës Mynavere Abdullahu e shoqëruar nga anëtaret e kryesisë vizitu

Kryetarja e Forumit të Gruas së LDK-ës Mynavere Abdullahu e shoqëruar nga anëtaret e kryesisë vizituan komunën e Podujevës. - 15 shtator 2011

 
Qëllimi i kësaj vizite koicidon me Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë, gjatë këtij takimi që u realizua në Njësitin për të Drejtat e Njeriut u fol për të arriturat që janë bërë deri me tani në avancimin e pozitës së gruas në shoqëri.
Kryetarja e Forumit të Gruas së LDK-ës Mynavere Abdullahu e shoqëruar nga anëtaret e kryesisë vizituan komunën e Podujevës.
 
Qëllimi i kësaj vizite koicidon me Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë, gjatë këtij takimi që u realizua në Njësitin për të Drejtat e Njeriut u fol për të arriturat që janë bërë deri me tani në avancimin e pozitës së gruas në shoqëri.
Kryetarja e FG-së  në Podujevë tha se “vizioni LDK-së ka ndër prioritete programore demokracinë dhe zhvillimin e sajë. Duke shtuar se strukturat e LDK-së e në veçanti femra e ka prioritetin për t’ju dhënë mundësitë në mënyrë që ajo të avancohet dhe të jep kontributin e vet.
Si rezultat i kësaj kemi të arriturat e konsiderueshme në pjesëmarrjen e femrave në vendimmarrje edhe në komunën e Podujevës
Në fund u tha se takimet e tilla i kontribuojnë kontaktit të drejtpërdrejt në mënyrë që të njihemi me angazhimet programore partiake që avancon  pozitën e femrës.

RSS

Sign in