Mirësevini në Prishtinë

Prishtina kryeqytet i Kosovës, me rol metropolian, e  njohur për zhvillimin ekonomik, me urbanizëm bashkëkohor dhe shërbime efikase e cilësore, e integruar në zhvillimet rajonale e ndërkombëtare, qendër e jetës së begatshme kulturore,arsimore  sportive, me shërbime të fuqishme intelektuale e financiare dhe jetë cilësore  për  të  gjithë   qytetarët.

 

 


 PDF-(7).png
Rezultatet ''Gjimnazi i specializuar Matematikor''

PDF-(5).png
100 Ditë Qeverisje e Re


PDF-(4).png
Raporti Janar-Qershor 2014


PDF-(2).png
PLANI PËR INTEGRITET, KOMUNA E PRISHTINËS 2014-2016 

Lajme

Komuna e Prishtinës realizoi projektin “Dhëmbë të shëndoshë, fëmijë të lumtur”
30 shtator 2014
Komuna e Prishtinës në bashkëpunim me Komitetit Ndërministror organizoi programin Ecja "Dhëmbë të shëndoshë, fëmijë të lumtur"
Ecja "Dhëmbë të shëndoshë, fëmijë të lumtur”, kishte për qëllim sensibilizimin e fëmijëve nxënës mbi rëndësinë e shëndetit oral. Me këtë rast u organizua një marshutë në sheshin e kryeqytetit ku prezent ishin mbi një mijë nxënës nga institucionet parashkollore dhe fillore, edukatore, mësimdhënës, drejtorë si dhe prindërit e tyre. Pjesë e këtij aktiviteti ishin edhe shumë përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore.
Fëmijëve me një fjalë rasti iu drejtua edhe kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti.
më shumë...

Rezultatet e nxënësve në shkollat e Prishtinës për vitin shkollor 2013-14
30 shtator 2014
Drejtoria e Arsimit, në çdo fundvit shkollor bën vlerësim të përgjithshëm rreth suksesit të nxënësve, performancës së mësimdhënësve dhe realizimit të punëve dhe detyrave për të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar të Komunës së Prishtinës. Ky vlerësim bëhet jo vetëm për të konstatuar gjendjen por, edhe për të përcaktuar objektivat për punët dhe detyrat për të ardhmen, që do të reflektojnë në përmirësimin e shkallës së arritshmërisë së nxënësve dhe ngritjen e performancës së mësimdhënësve në procesin edukativo-arsimor, duke e krahasuar me ecurinë e vitit paraprak. 
më shumë...

NJOFTIM PËR QYTETARË
30 shtator 2014
Në mbështetje të nenit 20 të Ligjit mbi Planifikimin Hapësinor nr. Ligji Nr. 04/L-174 dhe Udhëzimit Administrativ nr.05/2014 për zbatimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor për përgjegjësitë e autoriteteve të planifikimit hapësinor si dhe parimet dhe procedurat për pjesëmarrjen e publikut në planifikim hapësinor, nr. protokollit 1889/14, Komuna e Prishtinës, shpall këtë:
më shumë...

Miratohet buxheti për vitin 2015
29 shtator 2014
Sot u mbajt mbledhja e shtatë e Kuvendit të Komunës së Prishtinës. Një prej pikave të rendit të ditës ishte edhe propozimbuxheti për vitin 2015 si dhe korniza afatmesme buxhetore 2015-2017.


më shumë...

Projektet kryesore për vitet 2015 – 2017 në Komunën e Prishtinës
26 shtator 2014
Projekt-buxheti për vitin 2015 është përgatitur duke u bazuar në procedurat e parapara në Qarkoret Buxhetore të ofruara nga Ministria e Financave për buxhetin 2015. Megjithatë, siç është cekur edhe në Kornizën Afatmesme Buxhetore 2015-2017, vlerësimet për buxhetin e Komunës së Prishtinës që dalin duke marrë parasysh kufizimet në kuadër të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Republikës së Kosovës të detajuara në Qarkoret Buxhetore që i lëshon Ministria e Financave janë të pafavorshme për zhvillimin e kryeqytetit.

më shumë...

 

Komuna - online

imagesCANMYGQW.jpg

_________________________ Manuali për Aplikim Online imagesCAYCT3JY-(1).jpg _________________________

THEM.jpg
   
     038 245 666
     038
245 777

.........................................................

_________________________

Lajme Flash