Dobro Došli u Prištini
Priština, glavni grad Kosova, sa ulogom metropole, poznata po svom ekonomskom razvoju, sa savremenim urbanizmom i efikasnim i kvalitetnim uslugama, integrisana u regionalnim i međunarodnim kretanjima, centar bogatog kulturnog, obrazovnog i sportskog života, sa jakim intelektualnim i finansijskim uslugama i kvalitetnim životom za sve građane.
                                       
                     više...
 

VESTI

Mbledhja-urgjente.png


VESTI

Socijalni stanovi – započete posete kod porodica koje su se prijavile
31 januar 2017
Opštinska komisija za procenu i izbor mogućih porodica dobitnica Posebnog programa socijalnog stanovanja, od danas je započela procenu i verifikaciju stanja stanovanja svih onih koji su se prijavili za poseban program socijalnog stanovanja, tako da će se direktno sa terena konstatovati tačnost aplikacija.

više...

Poziv za podnošenje prijava za Program za mlade profesionalce
31 januar 2017
Cilj projekta „Inicijativa za ruralnu ekonomsku održivost“|(RESI) jeste da promoviše konkurentnost poljoprivrednika, poljoprivrednih proizvođača i kompanija za preradu hrane kako bi se poboljšao održivi i inkluzivni ruralni razvoj, otvorila nova radna mesta i stvorili prihodi u ciljanim opštinama, i to Prištini, Novom Brdu, Kamenici i Ranilugu.

više...

SAOPŠTENJE ZA GRAĐANE
31 januar 2017
Uz podršku člana 20. Zakona br. 04/L-174, o prostornom planiranju i Administrativnom uputstvu br.05/2014, za primenu Zakona o prostornom planiranju, o odgovornostima autoriteta za prostorno planiranje, kao i principima i procedurama za učeššće javnosti u prostornom planiranju, br. protokola 1889/14, Opština Priština objavljuje sledeće obaveštenje:

više...

Poziv za saradnju i nadzor
30 januar 2017
Obaveštavamo vas da od 31.01.2017. godine, u utorak, s početkom od 10:00 časova, Opštinska Komisija za Procenu i Izbor Mogućih Porodica korisnica Posebnog Programa za Socijalno Stanovanje, izvršiće procenu i verifikaciju stanja stanovanja svih onih koji su aplicirali u posebnom programu za socijalno stanovanje, tako da ćemo direktno na terenu utvrditi tačnost aplikacija.

više...

Srušen bespravni objekat na javnoj prostoriji
27 januar 2017
Direkcija za Inspekcijske Poslove u opštini Prištini, na osnovu kontinuiranih žalbi građana, 11. decembra 2016. godine je izvršila inspekciju u zoni kod ulice B, gde je konstatovano da je trotoar blizu jednog poslovnog lokala doživela izmene za potrebe lokala, i pretvorena je u terasu lokala. Na taj dan, obustavljeni su im radovi i dostavljena je pozivnica stranci da se javi u Inspekciju.

više...

Obeležen međunarodni dan privatnosti
27 januar 2017
Povodom 28. januara, Međunarodnog dana privatnosti, Državna Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka, u saradnji sa Opštinskom kancelarijom za zaštitu ličnih podataka i Direkcijom za obrazovanje opštine Priština, organizovali su nekoliko aktivnosti.

više...

U opštini Prištini započet projekta e-Kutija
25 januar 2017
Od danas, stranke koje primaju usluge od Opštine Prištine, imaju mogućnost da daju svoju procenu za te usluge na elektronski način.

više...

Direkcija za katastar u Prištini, primer za druge opštine
25 januar 2017
Program USAID-a „Advancing Kosova Together“, ocenila je Opštinu Prištinu kao funkcionalnu opštinu i dokazanu za dobru vladavinu. Ovim povodom, predstavnici dobitničkih opština su posetili danas Direkciju za Katastar kako bi naučili od iskustva i dobrih praksi ove direkcije.

više...

 

Nabavke

KP-pLUS---SRB-(1).jpg

Odštampajte račun poreza na imovinu  Odštampajte račun poreza na imovinu

Statut Opštine

KP-pLUS---SRB2.jpg

Legalizujte izgradnju

KP---Plus---srb.png

Pristup na službeni e-mail

KP-pLUS---SRB5.jpg

Hitni Pozivi

KP-pLUS---SRB33.jpg

Vodiči

KP-pLUS---SRB4.jpg

Slobodna Radna Mesta

KP-pLUS---SRB6.jpg

Facebook

Facebook.jpg

e-Kutia