Statuti


 

pdf-icon2.png  Statuti i Komunës së Prishtinës 2010 pdf-icon2.png  Statuti i Komunës së Prishtinës 2008-2009pdf-icon2.png  Statuti i Teatrit të Qytetit të Prishtinës "Dodona"


pdf-icon2.png  Statuti i Arkivit Komunal të Prishtinës


pdf-icon2.png  Statuti i Bibliotekës komunale "Hivzi Sylejmani"-Prishtinë


pdf-icon2.png  Statuti i Qendrës Kulturore të Fëmijëve të Prishtinës

              
        


_________________________________________________________________