50 familjet e përzgjedhura nga programi i banimit social - 16 maj 2017

Sot, më datë 16 maj 2017, Komuna e Prishtinës e ka përfunduar procesin e përzgjedhjes së familjeve përfituese në programin për banim social. 
 
50 familjet e përzgjedhura, do të vendosen në bllokun e banesave në Hajvali, me qira joprofitabile dhe me afat kohor të përkohshëm sipas ligjit. 

RSS