Telefona me rëndësi

 
  Emri dhe Mbiemri Numri i telefonit - Centrexi Drejtoria
1 MYTAHER HASKUKA   038 200 44 700 KRYETARI
           KRENARE KOQI   038 200 44 702  Shefe e Kabinetit te Kryetarit
                     Fax 624 406 038 200 35 394  
2  ARTAN ABRASHI   038 200 44 701 KRYES. KUVE.
3  ESHREF MEMAJ   038 200 44 703 NENKRYETARI
            Sekretaresha   038 200 44 721  
4     038 200 44 722 NENKRYETARI
            Sekretaresha   038 200 44 723  
5     038 200 44 724 SHEF I KABIN.
6 OSMAN HAJDARI   038 200 44 728 ADMINISTRATA
            Sekretaresha   038 200 44 729 ADMINISTRATA
7 LEVENT KASEMI   038 200 44 730 DSHP
8 ISLAM THAQI   038 200 44 708 INSPEKCIONI
9 ERTAN SIMITÇI   038 200 44 738 FINANCA
10 SKENDER SUSURI   038 200 44 737 ARSIMI
11 FATMIR MEMAJ   038 200 44 731 URBANIZMI
12 SEVIL KAZAZI   038 200 44 710 ZH. EKON.
13     038 200 44 732 EMERGJENCA
14 EGZON ELSHANI   038 200 44 733 BUJQESIA
15 FLAKA SIQECA   038 200 44 735 SHENDETSIA
16 FEJZ KABASHI   038 200 44 711 MIRQENJA
17     038 200 44 736 KADASTER
18 EHAT ORESHKA   038 200 44 734 KULTURA
19 AJRADIN ALIJA   038 200 44 712 ZKK
20 AUDITORI I BRENDSHËM   038 200 44 714 ADMINISTRATA
21 PORTA-INFORMATA   038 200 44 713 ADMINISTRATA
22 AVOKATI PUBLIK   038 200 44 726 ADMINISTRATA
23 KOORDINATORI I INSPEKC   038 200 44 709 INSPEKCIONI
24 YMER BERISHA   038 200 44 725 ADMINISTRATA
25 ELEONORA- INTEGRIME   038 200 44 752 INTEGRIME
26 REGJ. BIZNESEVE   038 200 44 742 FINANCA
27 ZEQIR XHAFERAJ 624 925 038 200 35 359 ADMINISTRATA
28 CENTRALA SHT.BARDHË 624 744 038 200 35 323 PRESIDENCA
29 PYLLTARIA 624 860 038 200 35 392 BUJQESIA
30 BIBLIOTEKA 631 636 038 200 35 349 KULTURA
31 BRIGADA E ZJARFIKSAVE 622 093 038 200 35 304 EMERGJENCA
32 BRIGADA E ZJARFIKSAVE 630 402 038 200 35 303 EMERGJENCA
33 BRIGADA E ZJARFIKSAVE 623 334 038 200 35 302 EMERGJENCA
34 TEATRI 624 130 038 200 35 393 KULTURA
35 QENDRA PUNË SOCIALE 631 258 038 200 35 301  MIRQENJA

 
 
 
 
Policia 029 244 740
Zjarrfikësit 029 622 093
Ndihma e Shpejtë 029 243 888
Spitali 029 241 123
Gjykata e Qarkut 029 222 125
Gjykata për Kundërvajtje 029 622 989
Prokuroria Komunale 029 623 163
Prokuroria e Qarkut 029 243 090
Mbrojtësit e viktimave 044 310 466
Institucioni i ombudspersonit 029 222 138
KEK - Shërbimi ndaj konsumatorëve 029 626 336
KEK - Divizioni i Rrjetit 029 222 021
Posta 988
Hidroregjioni jugor 029 244 150
Eko Regjioni 029 244 753
Forcat e Sigurisë së Kosovës 029 241 535
Stacioni i Autobusëve 044

 

 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit