Hyrja
KUVENDI
Kuvendi komunal miraton statutin dhe e ndryshon atë nëse konsideron se një gjë e
tillë është e nevojshme!
Kuvendi i komunës i miraton rregullat e procedurës dhe mund t’i ndryshojë ato
nëse konsideron se një gjë e tillë është e nevojshme!

Plani i punës së Kuvendit për vitin 2017
 
 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit