Hyrja
Kryesuesi
  Emri:
KUJTIM GASHI

  Partia:
PDK

  Data e lindjes: 12.09.1981

  Vendi i lindjes: Atmaxhë-Prizren

                               

Shkollimi:

ShME “Ymer Prizreni”

Universiteti i Prishtinës – Fakulteti i Edukimit dega Programi fillor

Akademia Diplomatike Shqiptare – Marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci

Universiteti i Evropës Juglindore – Leadership and Developmental Community      
Youth Work”

Universiteti i Prishtinës – Fakulteti i Edukimit dega Udhëheqja në Arsim –Master

The Cambridge School – Beginner

Trajnime të shumta, konferenca dhe vizita studimore:

FROEBEL Academy – GIZ – YD

  1. Management of youth work/methods of data collection
  2. Planning of the measures and development of quality/project planning
  3. Development and structure of local networks/networking

GIZ – YD – UNICEF: Zhvillimi i Politikave Rinore

USAID: Performanca e lartë në Sektorin e Rinisë

Pozitat:

Pjesëtar  i Trupave Mbrojtëse të Kosovës – Kompania e Ndërlidhjës – Zona II-të

Themelues i Revisttës studentore ‘Ardhmëria”

Anëtar i bordit të revistës ‘Ardhmëria’

Themelues i organizatës studentore “ShAPS”

Anëtar i organizatës studentore “ShAPS”

Bartës i listës zgjedhore në Fakultetin e Edukimit

Anëtar i kryesisë së Unionit të Pavarur Studentor Fakulteti i Edukimit

Kryetar i Kuvendit të Unionit të Pavarur Studentor në Fakultetin e Edukimit

Anëtar i Këshillit të Fakultetit të Edukimit

Kryetar i Rinisë Demokratike të Kosovës – nëndega Atmaxhë

Kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës nëndega Atmaxhë

Sekretar i Rinisë Demokratike të Kosovës dega Prizren

Koordinator i Sektorit të Rinisë – Komuna e Prizrenit

Email Adresa: kujtimi_81@hotmail.com; kujtim.a.gashi@rks-gov.net

Numri kontaktues: 044/144-701

 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit