Hyrja
Zëvendës Kryesuesi

  Emri: Levent Buş
  Partia: KDTP
  Email adresa: Levent.Bus@rks-gov.net
 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit