Hyrja

Procesverbali nga mbledhja e datës 29 06 2017

Procesverbali nga mbledhja e datës 23 05 2017

Procesverbali nga mbledhja e datës 27 04 2017

Procesverbali nga mbledhja e datës 16 03 2017

Procesverbali nga mbledhja e datës 23 02 2017

Procesverbali nga mbledhja e datës 09 02 2017

Procesverbali nga mbledhja e datës 19 01 2017
_____________________________________________________

Procesverbali nga mbledhja e datës 27 10 2016

Procesverbali nga mbledhja e datës 22 09 2016

Procesverbali nga mbledhja e datës 08 09 2016

Procesverbali nga mbledhja e datës 27 07 2016

Procesverbali nga mbledhja e datës 30 06 2016

Procesverbali nga mbledhja e datës 16 06 2016

Procesverbali nga mbledhja e datës 24 05 2016

Procesverbali nga mbledhja e datës 19 05 2016

Procesverbali nga mbledhja e datës 28 04 2016

Procesverbali nga mbledhja e datës 31 03 2016

Procesverbali nga mbledhja e datës 25 02 2016

Procesverbali nga mbledhja e datës 28 01 2016
_____________________________________________________

Procesverbali nga mbledhja e datës 17 09 2015

Procesverbali nga mbledhja e datës 03 09 2015

Procesverbali nga mbledhja e datës 27 08 2015

Procesverbali  nga  mbledhja e datës 25 06 2015

Procesverbali  nga  mbledhja e jashtzakonshme datës 04 06 2015


Procesverbali  nga  mbledhja e datës 28 05 2015

Procesverbali  nga  mbledhja e datës 30 04 2015

Procesverbali  nga  mbledhja e datës 26 03 2015

Procesverbali  nga  mbledhja e datës 12 03 2015

Procesverbali  nga  mbledhja e datës 26 02 2015

Procesverbali  nga  mbledhja e datës 29 01 2015


 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 


Procesverbali nga mbledhja e jashtzakonshme datës 12 03 2014

Procesverbali nga mbledhja e datës 26 02 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------

Procesverbali nga mbledhja e datës 27-28 09 2012


Procesverbali nga mbledhja e datës 20 09 2012

Procesverbali nga mbledhja e datës 14 06 2012

Procesverbali nga mbledhja e datës 25 05 2012

Procesverbali nga mbledhja e datës 27 04 2012

Procesverbali nga mbledhja e datës 08 03 2012

Procesverbali nga mbledhja e datës 29 02 2012

__________________________________________

Procesverbali nga mbledhja e datës 27 10 2011

Procesverbali nga mbledhja e datës 30 09 2011

Procesverbali nga mbledhja e datës 08 09 2011

Procesverbali nga mbledhja e datës 29 07 2011

Procesverbali nga mbledhja e datës 16 06 2011


Procesverbali nga mbledhja e datës 20 05 2011

Procesverbali nga mbledhja e datës 31 03 2011

Procesverbali nga mbledhja e datës 25 03 2011


Procesverbali nga mbledhja e datës 17 03 2011

Procesverbali nga mbledhja e datës 18 02 2011

Procesverbali nga mbledhja e datës 27 01 2011
 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit