Hyrja
Seancat


Mbledhja e Kuvendit me datën  31 gusht 2017

Komitet për politik dhe financa  29  gusht  2017

Mbledhja e Kuvendit me datën  29 qershor 2017

Mbledhja e Kuvendit me datën   16 mars  2017

Komitet për politik dhe financa  13  mars  2017

Mbledhja e Kuvendit me datën   23 shkurt  2017

Komitet për politik dhe financa  21  shkurt  2017

Mbledhja e Kuvendit me datën   9 shkurt  2017

Komitet për politik dhe financa  7  shkurt  2017

Mbledhja e Kuvendit me datën 15 dhjetor  2016

Komitet për politik dhe financa 13  dhjetor  2016

Mbledhja e Kuvendit me datën 27 tetor 2016

Komitet për politik dhe financa 24  tetor 2016

Mbledhja e Kuvendit me datën 22 shtator 2016

Komitet për politik dhe financa 20 shtator 2016

Mbledhja e Kuvendit me datën 08 shtator 2016

Komitet për politik dhe financa  6 shtator 2016

Mbledhja e Kuvendit me daten 26 korik 2016

Komitet për politik dhe financa 25 korik 2016

Mbledhja e Kuvendit me datën 30 qershor 2016

Komitet për politik dhe financa 27 qershor 2016

Mbledhja e Kuvendit me datën 31 mars 2016

Mbledhja e Kuvendit me datën 25 shkurt 2016

Komitet për politikë dhe financa 23 shkurt 2016

Mbledhja e Kuvendit me datën 28 janar 2016

Komitet për politikë dhe Financa  26 janar 2016

Mbledhja e Kuvendit me datë 29 tetor 2015

Komitet për politikë dhe Financa 25 gushte 2015

Mbledhja e Kuvendit me datë 27 gushte  2015

Komitetit për Politikë dhe Financa 1 shtatore 2015

Mbledhja e Kuvendit me datë  3 shtatore   2015
 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit