Hyrja
Emri: Mensur Bytyqi

Data e lindjes: 18.09.1962 - Prizren

Eksperiencat e punës:
   
Nga viti 2003,  NTSH“Pena” - Drejtor Gjeneral

1991-2000  Biznes Individual-Shtyp dhe material shkollor Drejtor Gjeneral 
                   Planifikimi dhe menaxhimi i biznesit në përgjithësi
 
2001-2003  DPT “Ariana”-Tussuz no.pn Tregti me pakice ushqimore

1985-1991  Drejtor Gjeneral, Menaxhimi i biznesit dhe planifikimi -
                   DPT “Fisniku” - Marash,Prizren, Tregti ushqimore me pakicë

Referent i Inkasimit të tatimit - Inkasimi i tatimeve në bujqësi, Drejtoria e të hyrave –Kuvendi Komunal Prizren, Institucion Shtetëror

Edukimi dhe Trajnimet:  

2013  Titulli i fituar i kualifikimit, MBA-Menaxhimi i Marketingut

Aftesitë profesionale të përfituara: 
                      Menaxhimi dhe hulumtimi i tregut
Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar edukimin dhe trajnimin:
                      Kolegji Fama-Prizren
Niveli i klasifikimit kombëtar dhe ndërkombëtar

2006-2010 Barchelor i Psikologjisë, Psikolologji, Univirsiteti Prizrenit-Prizren

1976-1981 Komercjalist SHMGJ Jovanka Radivojevic Kica-Prizren

2002 Kontabilitet - Aftësi të mbajtjes së librave bazë të kontabilitetit

Shoqata e zejtarëve dhe afaristëve-Prizren

2009 Menaxher shitjeje, Aftësi për shitje,
                                    Shoqata e zejtarëve dhe afaristëve-Prizren

2011 Menaxher për zhvillimin e turizmit rural,
                                    Menaxhimi I turizmit RDA-EU-Prizren

2011 Menaxher Administrativ, Menaxhimi dhe administrimi I zyres
                                   IDEA Consulting-Prishtinë

2012 Menaxheri ndërmarësisë, Menaxhimi I kompanisë
                                    Qendra Ballkanike për trajnime profesionale-
                                    Koblenz,Gjermani
   
Aftësitë personale dhe kompetencat   
Gjuha amtare:  Shqip
Gjuhët tjera: Anglisht, Turqisht, Serbisht      
 
Aftesitë shoqërore:

Nga viti 1999 Në mënyrë aktive mirrem me politikë, gjithënji në strukturat udhëheqëse.
Në vitin 1999, kam formuar nëndegen e LDK, es ne  Bashksinë Lokale  VL Stavileci.
Në vitin  1991, kam formuar sindikaten e pamvarur, ne drejtorin e te hyrave ne Prizren

Kam qenë pjesmares aktiv ne formimin e sindikates se pamvarur, ne administrat dhe judikatur ne nivel te Prizrenit,  kam qenë antar I kryesisë se këshillit eksekutiv te sindikates ne nivel qyteti.

Kam qenë pjesëmarres aktiv ne akcionin familja ndihmon familjen nga formimi deri në përfundim të projektit, jam burgosur gjatë aktivitetit per trashigimi kulturore.kam ndimuar luften me logjistikë,

Nga viti 1991 jam antar I kryesisë së shoqatës së zejtarve në Prizren, në dy mandatet e fundit nenkryetar. Pas luftes kam udhëhequr Akcionin ndihma TMK,es, ne kuadrin e shoqates se zejtarve, ne vitin 2009 kam qenë nga protagonistet kryesor per te aderuar nga AKR  në AAK, dhe këtë e kena arrit qe nga aderimi jam sekretar organizativ ne dy mandate

Aftesitë organizative    Aftësitë për planifikim, organizim dhe menaxhim në përgjithësi, shumë të mirë e cila është dëshmuar në menaxhimin e biznesit dhe aktiviteteve tjera shoqrore
   
Aftësit teknike    Kompjuterin, Skanerin, Printerin, Faksin, Fotokopje,
   
Aftësit kompjuterike    Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Power Point etj.)
   
  
Emaili: Mensur.Bytyqi@rks-gov.net

Tel: 038 200 44 710
 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit