Hyrja
Emri: Mensur Bytyqi

Data e lindjes: 18.09.1962 -Prizren

Eksperiencat e punës   
   
Data    Nga viti 2003,  NTSH“Pena” - Drejtor Gjeneral

1991-2000 Biznes Individual-Shtyp dhe material shkollor
     Drejtor Gjeneral
     Planifikimi dhe menaxhimi i biznesit në përgjithësi
    

   2001-2003 DPT “Ariana”-Tussuz no.pn
     Tregti me pakice ushqimore

 
     1985-1991   Drejtor Gjeneral
     Menaxhimi i biznesit dhe planifikimi
     DPT “Fisniku”-Marash,Prizren
     Tregti ushqimore me pakicë

 
     Referent i Inkasimit të tatimit
     Inkasimi i tatimeve në bujqësi
     Drejtoria e të hyrave –Kuvendi Komunal Prizren
     Institucion Shtetëror

   
Edukimi dhe Trajnimet   

Data      2013
Titulli i fituar i kualifikimit         MBA-Menaxhimi i Marketingut
Aftesitë profesionale të përfituara       Menaxhimi dhe hulumtimi i tregut
Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar edukimin dhe trajnimin       Kolegji Fama-Prizren
Niveli i klasifikimit kombëtar dhe ndërkombëtar


2006-2010
Barchelor i Psikologjisë
Psikolologji
Univirsiteti Prizrenit-Prizren
Ndërkombtar

1976-1981
Komercjalist
Komercijalist
SHMGJ Jovanka Radivojevic Kica-Prizren
Ndërkombëtar

2002
Kontabilitet
Aftësi të mbajtjes së librave bazë të kontabilitetit
Shoqata e zejtarëve dhe afaristëve-Prizren
Kombëtar

2009
Menaxher shitjeje
Aftësi për shitje
Shoqata e zejtarëve dhe afaristëve-Prizren
Kombëtar

2011
Menaxher për zhvillimin e turizmit rural
Menaxhimi I turizmit
RDA-EU-Prizren
Kombëtar

2011
Menaxher Administrativ
Menaxhimi dhe administrimi I zyres
IDEA Consulting-Prishtinë
Kombëtar

2012
Menaxheri ndërmarësisë
Menaxhimi I kompanisë
Qendra Ballkanike për trajnime profesionale-Koblenz,Gjermani
Ndërkombëtar

   
Aftësitë personale dhe kompetencat   
   
 Gjuha amtare    Shqip
   
Gjuhët tjera Anglisht, Turqisht, Serbisht      
   
   
Aftesitë shoqërore:
Nga viti 1999 Në mënyrë aktive mirrem me politikë, gjithënji në strukturat udhëheqëse.
Në vitin 1999, kam formuar nëndegen e LDK, es ne  Bashksinë Lokale  VL Stavileci.
Në vitin  1991, kam formuar sindikaten e pamvarur, ne drejtorin e te hyrave ne Prizren

Kam qenë pjesmares aktiv ne formimin e sindikates se pamvarur, ne administrat dhe judikatur ne nivel te Prizrenit,  kam qenë antar I kryesisë se këshillit eksekutiv te sindikates ne nivel qyteti.

Kam qenë pjesëmarres aktiv ne akcionin familja ndihmon familjen nga formimi deri në përfundim të projektit, jam burgosur gjatë aktivitetit per trashigimi kulturore.kam ndimuar luften me logjistikë,

Nga viti 1991 jam antar I kryesisë së shoqatës së zejtarve në Prizren, në dy mandatet e fundit nenkryetar. Pas luftes kam udhëhequr Akcionin ndihma TMK,es, ne kuadrin e shoqates se zejtarve, ne vitin 2009 kam qenë nga protagonistet kryesor per te aderuar nga AKR  në AAK, dhe këtë e kena arrit qe nga aderimi jam sekretar organizativ ne dy mandate

Aftesitë organizative    Aftësitë për planifikim, organizim dhe menaxhim në përgjithësi, shumë të mirë e cila është dëshmuar në menaxhimin e biznesit dhe aktiviteteve tjera shoqrore
   
Aftësit teknike    Kompjuterin, Skanerin, Printerin, Faksin, Fotokopje,
   
Aftësit kompjuterike    Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Power Point etj.)
   

   
Emaili: Mensur.Bytyqi@rks-gov.net

Tel: 038 200 44 710
 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit