Hyrja
Haxhi SEFERQAJ

DETAJE PERSONALE
Data e Lindjes: 29 Qershor 1971 , Vendin e lindjes: Prizren, Kosovë 
Gjinia: Mashkull Statusi martesor: I martuar, tre fëmijë
Adresa: Rr. Edit Durham 149, 20000 Prizren, Kosovë
Mobile: +377 (0) 44 200 912 
tel.Voip :038 200 44 710
e-mail zyrtar :haxhi.seferqaj@rks-gov.net
Email: haxhi71@hotmail.com

ARSIMI
2010-2013: Master i Arteve  në Menaxhment, Universiteti FAMA, Prishtinë, Kosovë
2007-2010: Bachelor i Shkencave Ekonomike, Universiteti FAMA, Prishtinë, Kosovë
Tetor 2005: Certifikata e Akreditimit nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për Trajnimin e NVM-ve dhe Konsulencë.

Qershor 2002: Certifikatë në Ndërmarrësi, GEA College , Ljubljana, Slloveni

PËRVOJA PROFESIONALE
•    Shkurt  - Dhjetor 2015 Instituti Demokratik i Kosovës  (KDI)
Pozicioni: Asistent Menaxher:
Gusht 2010 - 05/July 2013: USAID-Programi për Përmirësim të Mjedisist Afaristit në Kosovë -Chemonics International
Pozita :  Kordinator Komunali Regjionit të Prizren:
Shtator 2003 – Korrik 2010: Agjencia Kosovare e Privatizimit ("AKP"), Prizren, Kosova
Pozita : Zyrtar për Zhvillim të Ndërmarrjeve në Zyrën Rajonale të AKP në Prizren

Nëntor 2002-Tetor 2003: Agjencia Rajonale Enterprise ("REA"), Prizren, Kosovë
Pozita :  Konsulent / Trajner në Zyrën REA
Agjencia Ndërmarrja Rajonale ("REA") është themeluar në vitin 2002 si pjesë e Agjencisë Evropiane për Rindërtim ("EAR") të projektit financuar kryer nga EURECNA të ofrojë asistencë teknike për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme ("SME-ve") në Kosovë.

Shkurt-Nëntor 2002: EURECNA Zyra e Projektit, Prishtinë, Kosovë
Pozita :  Konsulent / Trajner në Zyrën  Eurecna
EURECNA ishte angazhuar nga Agjencia Evropiane për Rindërtim ("EAR") të sigurojë ndihmë teknike për një Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme ("SME-ve") të Programit për Zhvillim në Kosovë.

Mar 2001-Jan 2002: Programi i Kombeve të Bashkuara -UNDP), Prizren, Kosovë
Pozita : Trajner i komunës / Koordinator gjatë zbatimit të Planit të Zhvillimit të Komunës ("PZHK") për Qeverisje Lokale me UNDP.

Shtator-Dhjetor 2000: Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë ("UNMIK") dhe Organizata për Stabilitet dhe Bashkëpunim në Evropë ("OSBE-ja"), Prizren, Kosovë OSBE)
Pozita : Trajner i Zgjedhjeve Komunale për zgjedhjet në Kosovë.

Aftësi gjuhësore: Gjuha Shqipe (amtare), Angleze ,Serbedhe Turke
Aftësi kompjuterike: Word, Excel, PowerPoint, Access,
Patentë shoferi: B-BE kategori

 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit