Lajmet   Fillon Dezinsektimi dhe deratizimi i Qytetit të Prizrenit

Fillon Dezinsektimi dhe deratizimi i Qytetit të Prizrenit - 20 qershor 2017

Me këtë projekt synohet që të arrihen këto objektiva;
Eliminimi ose sjellja në kufi të tolerancës epidemiologjike të insekteve fluturuese, mizat, mushkonjat dhe brejtësve (minjve).
Pengimi i përhapjes së sëmundjeve që barten nga këto grupe,
Krijimi i kushteve për një jetë më të rehatshme gjatë muajve të verës.

Pjese më e madhe e insketeve dhe dëmtuesve janë aktive prej orës 19:00 deri ora 21:30 dhe kjo është arsyeja kryesore pse këto masa ndërmerren në këtë orar.
Projekti fillon të realizohet me datë 22.06.2017 .

 

RSS

Sign in


 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit