Lajmet   Marrëveshje Bashkëpunimi Komunë-Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.

Marrëveshje Bashkëpunimi Komunë-Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. - 05 maj 2017

Sot nënshkruajtëm Marrëveshjen e Bashkëpunimit për projektin: 'Përmirësimi i shërbimit shëndetësor shtëpiak dhe ambulantor dhe shërbime shtesë shëndetësore për qytetarët dhe familjet në nevojë të Komunës së Prizrenit'

omuna e Prizrenit dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, do të bashkëpunojnë dhe financojnë realizimin e projektit në fjalë.
Projekti përfshin pagesën e punëtorëve teknik shëndetësor, të cilët do ta implementojnë projektin e Komunës së Prizrenit, për shërbime shtesë shëndetësore për qytetarët në nevojë të komunës sonë.

Marrëveshja u nënshkrua nga kryetari i Komunës z. Ramadan Muja dhe ministri i Punës dhe Mirëqënies Sociale, Arban Abrashi.RSS

Sign in


 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit