Lajmet   Qytetarët e Hasit i gëzohen ngritjes së Infrastrukturës jetësore !

Qytetarët e Hasit i gëzohen ngritjes së Infrastrukturës jetësore ! - 02 dhjetor 2011

Kryetari i komunës, prof.dr. Ramadan Muja, sot përuroi disa projekte infrastrukturore në disa fshatra të Hasit, si rrugë, kanalizime dhe jetësim të ambientit. Qytetarët e fshatrave të Hasit: Romajë, Kushnin, Lubizhdë, Krajk,Kabash dhe Kojush, falënderuan komunën për investime dhe shprehën gatishmërinë për të bashkëpunuar edhe në projekte të tjera me interes për qytetarët.

Në vijim paraqesim të detajuara analitiken e realizimit të projekteve.
 
1.  Projekti: “Ndërtimi i kanalizimit në fsh.Romajë”
 
Numri i kontratës : 622-11-102-521  
Investitor: Drejtoria e Shërbimeve Publike
Punëkryes :  OE –  N.T.P.N.“KRASNIQI”  nga Prizreni
Vlera e kontratës : 12,868.17 €
Kanalizimi është me gjatësi L=560 m’
 
2.  Projekti: “Ndërtimi i kanalizimit në fsh.Kushnin Has”
 
Numri i kontrates : 622-10-261-521  
Investitor: Drejtoria e Shërbimeve Publike
Punëkryes :  OE –  N.T.P.N.“KRASNIQI”  nga Prizreni
Vlera e kontrates : 108,432.64 €
Kanalizimi është me gjatësi L=4600 m’.
 
3.  Projekti: “Ndërtimi  me elemente betoni i rrugëve në fsh.Lubizhdë e Hasit”
 
Numri i kontrates : 622-11-103-521  
Investitor: Drejtoria e Shërbimeve Publike
Punëkryes :  OE –  N.N.P.“Renelual Tahiri”  nga Prizreni
Vlera e kontrates : 105,170.58 €
Gjithsejt me elemente betoni është shtruar sipërfaqja prej 9,100 m² kubza.
 
4.  Projekti: “Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Lubizhdë e Hasit-Lagjja e Dushkut”
 
Numri i kontrates : 622-11-124-521  
Investitor: Drejtoria e Shërbimeve Publike
Punëkryes :  OE –  N.T.P.N.“KRASNIQI”  nga Prizreni
Vlera e kontrates : 24,326.22 €
Kanalizimi është me gjatësi L=880 m’.
 
5.  Projekti: “Ndërtimi i kanalizimit në fsh.Kojush”
 
Numri i kontrates : 622-11-154-521  
Investitor: Drejtoria e Shërbimeve Publike
Punëkryes :  OE –  N.N.T.“TEKNICA 2001”  nga Prizreni
Vlera e kontrates : 97,000.00 €
Kanalizimi është me gjatësi L=2,152 m’.
Kanalizimi është në realizim e sipër.
 
 
6.  Projekti: “Ndërtimi i kanalizimit në fsh.Krajk”
 
Numri i kontrates : 622-11-151-521  
Investitor: Drejtoria e Shërbimeve Publike
Punëkryes :  OE –  N.N.P.N. “KRASNIQI”  nga Prizreni
Vlera e kontrates : 53,371.58 €
Kanalizimi është me gjatësi L=2,100 m’.
Kanalizimi është në realizim e sipër.
 
7.  Projekti: “Asfaltimi i shtresës finale në rrugët e fshatit  Kabash i Hasit”.
 
Numri i kontrates : 622-11-265-521  
Investitor: Drejtoria e Shërbimeve Publike
Punëkryes :  OE –  “KAG-Asphalt Company” sh.p.k. nga Prizreni
Vlera e kontrates : 190,513.00 €
 
Rruga është me gjatësi 1,7 km dhe me sipërfaqe 8500 m² .Në projekt është i planifikuar shtruarja e shtresës së dytë –finale të rrugës me asfalt.

RSS

Sign in


 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit