Projekti për Ngritjen e Kapaciteteve për Menagjimin e Mbeturinave drejt një Shoqërie të Shëndoshëjica-logo-2012-with-JICA.png
 Ky projekt implementohet nga Agjensioni Japonez për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA),në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit,Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Ndërmarrjen Publike-Ekoregjioni 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit