KRPP


Stafi dhe Procedurat e Prokurimit

1. Ahmet Krasniqi - Zyrtar i Prokurimit

2. Alban Susuri - Zyrtar i Prokurimit

Kuadri ligjor

Ligjet mbi Prokurimin Publik :

Ligji për plotësim e ndryshim të Ligjit 2003/17 për Prokurimin Publik.
Vërejtje: Ligji për ndyshimin e plotësimin e Ligjit nr. 2003/17 për Prokurimin Publik, shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2007/20, datë 06.06.2007.
       
Ligji i Prokurimit Publik 2003/17 (shkarko)

 Prokurimi

 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit