Në këtë faqe qytetarët gëzojnë të drejtën e tyre,  për t'u njoftuar me vendet e lira të punës në Komunën e Prizrenit dhe njoftimet.
Kklikoni në të majtë në linkun përkatës.
 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit