Procesverbalet e Asamblesë Komunale


Procesverbali nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 31.10.2016

Procesverbali nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 27.09.2016

Procesverbali nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 19.08.2016

Procesverbali nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 26.07.2016

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 28.06.2016

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 30.05.2016

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 28.04.2016

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 30.03.2016

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 29.02.2016

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë  29.01.2016

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 09.12.2015

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 30.11.2015

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 30.10.2015

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 28.09.2015

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 31.08.2015

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 23.07.2015

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 30.06.2015

Procesverbal nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 28.05.2015

Procesverbali nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 29.04.2015

Procesverbali nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 27.03.2015

Procesverbali nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 26.02.2015

Procesverbali nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal e mbajtur me datë 30.01.2015


pdf-icon.pngProcesverbali AS_K_15_03_2011 shkarko

pdf-icon-(1).pngProcesverbal_AS_K_19_04_2011 shkarko

pdf-icon-(2).pngProcesverbal_AS_K_07_06_2011 shkarko

pdf-icon-(2).pngProcesverbal_AS_K_04_07_2011 shkarko

pdf-icon-(2).pngProcesverbal_AS_K_26_08_2011 shkarko

pdf-icon-(2).pngProcesverbal_AS_K_12_09_2011 shkarko

pdf-icon-(2).pngProcesverbal_AS_K_29_09_2011 shkarko

pdf-icon-(2).pngProcesverbal_AS_K_14_11_2011 shkarko