Urdhëresat e Kryetarit


Urdhëresat 2017

Urdhëresë me nr.Prot._329_dt_21082017

Urdhëresë me nr.Prot._323_dt_17082017

Urdhëresë me nr.Prot._319_dt_14082017

Urdhëresë me nr.Prot._318_dt_14082017

Urdhëresë me nr.Prot._317_dt_14082017

Urdhëresë me nr.Prot._316_dt_14082017

Urdhëresë me nr.Prot._315_dt_14082017

Urdhëresë me nr.Prot._314_dt_11082017

Urdhëresë me nr.Prot._313_dt_11082017

Urdhëresë me nr.Prot._307_dt_08082017

Urdhëresë me nr.Prot._299_dt_31072017

Urdhëresë me nr.Prot._287_dt_21072017

Urdhëresë me nr.Prot._268_dt_10072017

Urdhëresë me nr.Prot._242_dt_21062017

Urdhëresë me nr.Prot._236_dt_16062017

Urdhëresë me nr.Prot._232_dt_13062017

Urdhëresë me nr.Prot._219_dt_05062017

Urdhëresë me nr.Prot._217_dt_02062017

Urdhëresë me nr.Prot._201_dt_24052017

Urdhëresë me nr.Prot._200_dt_23052017

Urdhëresë me nr.Prot._184_dt_18052017

Urdhëresë me nr.Prot._183_dt_18052017

Urdhëresë me nr.Prot._178_dt_18052017

Urdhëresë me nr.Prot._155_dt_03052017

Urdhëresë me nr.Prot._154_dt_03052017

Urdhëresë me nr.Prot._151_dt_02052017

Urdhëresë me nr.Prot._148_dt_27042017

Urdhëresë me nr.Prot._138_dt_24042017

Urdhëresë me nr.Prot._136_dt_21042017

Urdhëresë me nr.Prot._105_dt_30032017

Urdhëresë me nr.Prot._86_dt_17032017

Urdhëresë me nr.Prot._83_dt_15032017

Urdhëresë me nr.Prot._49_dt_22022017

Urdhëresë me nr.Prot._33_dt_13022017

Urdhëresat 2016

Urdhëresë me nr.Prot.601_dt_01122016

Urdhëresë me nr.Prot.564_dt_11112016

Urdhëresë me nr.Prot.538_dt_02112016

Urdhëresë me nr.Prot.522_dt_26102016

Urdhëresë me nr.Prot.519_dt_25102016

Urdhëresë me nr.Prot.517_dt_24102016

Urdhëresë me nr.Prot.503_dt_19102016

Urdhëresë me nr.Prot.502_dt_19102016

Urdhëresë me nr.Prot.497_dt_18102016

Urdhëresë me nr.Prot.493_dt_17102016

Urdhëresë me nr.Prot.486_dt_12102016

Urdhëresë me nr.Prot.485_dt_12102016

Urdhëresë me nr.Prot.484_dt_12102016

Urdhëresë me nr.Prot.481_dt_10102016

Urdhëresë me nr.Prot.479_dt_10102016

Urdhëresë me nr.Prot.473_dt_06102016

Urdhëresë me nr.Prot.468_dt_04102016

Urdhëresë me nr.Prot.460_dt_30092016

Urdhëresë me nr.Prot.454_dt_28092016

Urdhëresë me nr.Prot.447_dt_26092016

Urdhëresë me nr.Prot.440_dt_22092016

Urdhëresë me nr.Prot.429_dt_21092016

Urdhëresë me nr.Prot.428_dt_21092016

Urdhëresë me nr.Prot.416_dt_15092016

Urdhëresë me nr.Prot.415_dt_15092016

Urdhëresë me nr.Prot.400_dt_05092016

Urdhëresë me nr.Prot.398_dt_02092016

Urdhëresë me nr.Prot.396_dt_02092016

Urdhëresë me nr.Prot.395_dt_02092016

Urdhëresë me nr.Prot.391_dt_31082016

Urdhëresë me nr.Prot.390_dt_31082016

Urdhëresë me nr.Prot.389_dt_31082016

Urdhëresë me nr.Prot.388_dt_31082016

Urdhëresë me nr.Prot.384_dt_29082016

Urdhëresë me nr.Prot.383_dt_29082016

Urdhëresë me nr.Prot.382_dt_29082016

Urdhëresë me nr.Prot.380_dt_26082016

Urdhëresë me nr.Prot.364_dt_11082016

Urdhëresë me nr.Prot.361_dt_08082016

Urdhëresë me nr.Prot.360_dt_08082016

Urdhëresë me nr.Prot.340_dt_18072016

Urdhëresë me nr.Prot.338_dt_15072016

Urdhëresë me nr.Prot.333_dt_14072016

Urdhëresë me nr.Prot.331_dt_13072016

Urdhëresë me nr.Prot.330_dt_13072016

Urdhëresë me nr.Prot.315_dt_04072016

Urdhëresë me nr.Prot.307_dt_29062016

Urdhëresë me nr.Prot.306_dt_29062016

Urdhëresë me nr.Prot.271_dt_10062016

Urdhëresë me nr.Prot.264_dt_06062016

Urdhëresë me nr.Prot.259_dt_01062016

Urdhëresë me nr.Prot.235_dt_23052016

Urdhëresë me nr.Prot.230_dt_20052016

Urdhëresë me nr.Prot.219_dt_13052016

Urdhëresë me nr.Prot.214_dt_10052016

Urdhëresë me nr.Prot.213_dt_10052016

Urdhëresë me nr.Prot.211_dt_10052016

Urdhëresë me nr.Prot.182_dt_27042016

Urdhëresë me nr.Prot.179_dt_26042016

Urdhëresë me nr.Prot.164_dt_20042016

Urdhëresë me nr.Prot.163_dt_20042016

Urdhëresë me nr.Prot.160_dt_18042016

Urdhëresë me nr.Prot.157_dt_18042016

Urdhëresë me nr.Prot.156_dt_18042016

Urdhëresë me nr.Prot.150_dt_12042016

Urdhëresë me nr.Prot.102_dt_08032016

Urdhëresë me nr.Prot.99_dt_07032016

Urdhëresë me nr.Prot.81_dt_22022016

Urdhëresë me nr.Prot.35_dt_02022016

Urdhëresë me nr.Prot.32_dt_02022016

Urdhëresë me nr.Prot.26_dt_28012016

Urdhëresë me nr.Prot.01_dt_06012016

Urdhëresë me nr.Prot.12_dt_18012016

Urdhëresat 2015


Urdhëresë me të cilën urdhërohet zyra e prokurimit që të shpall tenderin Rregullimi i rrugëve fushore në Komunën e Rahovecit

Urdhëresë me të cilën urdhërohet zyra e prokurimit për shpalljen e tenderit për rregullime dhe renovime ne shkolla

Urdheresë me të cilën urdhërohet zyra e prokurimit që të shpallë tenderin Furnizimi me material ushqimor dhe higjenik

Urdhëresë me të cilën URDHËROHET Zyra e prokurimit që të shpallë tenderin Ngrohja dhe Klimatizimi në QKMF Rahovec

Urdhëresë me të cilën Urdhërohet Zyra e Prokurimit që të shpallë tenderin  Furnizimi me rekuizita për nevojat e DKRS të Komunës së Rahovecit

Urdhëresë me të cilën urdhërohet zyra e prokurimit që të shpall tenderin për ujësjellësin e shkollës në Celinë

Urdhëresë me të cilën urdhërohet Zyra e prokurimit që të shpallë tenderin Mirëmbajtja e automjeteve të komunës së Rahovecit

Urdhëresë me të cilën urdhërohet Zyra e prokurimit që të shpallë tenderin Rregullimi i rrugicave me zhavor

Urdhëresë me të cilën urdhërohet zyra e prokurimit që të shpall tenderin Riparimi i ngrohjes qendrore në QKMF

Urdhëresë me të cilën urdhërohen punëtorët e komunës pa dallim që mos të i përdorin instalimet elektrike, kalorifer (nxehëset elektrike) për ngrohjen e zyrave

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për shpalljen e tenderit për mirëmbajtjen dhe pastrimin e rrugëve

Urdhëresë për shpalljen e tenderit  Rregullimi i xhamave për shkollat

Urdhëresë për shpalljen e tenderit  Mirëmbajtja e shkollave

Urdhëresat e kryetarit me nr.të Prot. 945, 958, 959, 964, 969, 974, 985, 990, 998, 1003, 1004, 1005, 1011, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1038, 1039, 1044, 1060, 1087, 1088,1100, 1110, 1116, 1117, 1118, 1119,1121, 1123, 1127, 1128, 1138 ,1140

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për shpalljen e tenderit Blerja dhe Servisimi i klimave në objektet e Komunës

Urdhëresë për zyrën e Prokurimit "Rregullimi i hapësirave publike në komunën e Rahovecit, në bashkëfinancim me DEMOS"

Urdhëresat 2014

 
Urdhëresë për leje të ndërtimit 

 
Urdhëresë për ndërtimin e skenës mobile

Urdhëresë për zyren e prokurimit për shpallje të tenderit

Urdhëresë për zyren e prokurimit për shpallje të tenderit për ndërtesën për banim social

Urdhëresë për zyren e prokurimit për shpallje të tenderit për shkollën 7 Shtatori

Urdhëresë për zyren e prokurimit për shpallje të tenderit për shkollën Lidhja e Prizrenit

U
rdhëresë për zyren e prokurimit për shpallje të tenderit për kullimin e tokave bujqesore

Urdhëresë për zyren e prokurimit për shpallje të tenderit për punimin e bazamentit të shkollës në Opterushë

Urdhëresë për zyren e prokurimit për shpallje të tenderit për shkollën Bajram Curri_furnizim me dyer

Urdhëresë për zyren e prokurimit për shpallje të tenderit për furnizim me gjenerator për shkollën Bajram Curri

Urdhëresë për material teknik

Urdhëresë për material administrativ

Urdhëresë për derivate për ngrohje qendrore

Urdhëresë për mirëmbajtje të veturave

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për shkollën e Zatriqit

Urdhëresë për zyren e prokurimit për shpallje të tenderit për rregullimin e prockave në fshatinc Pataqan i ulët dhe Opterushë

Urdhëresë për zyren e prokurimit për shpallje të tenderit për rregullimin e shtratit të lumit Rimnik në Fortesë, vazhdim.

Urdhëresë për zyren e prokurimit për shpallje të tenderit për furnizim me rafta shkollor për sh.f. Mihail Grameno

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për shkollën fillore Dobidol

Urdhëresë për zyren e prokurimit për shpallje të tenderit për shpallje të tenderit për shkollën fillore në Celinë

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për hapësirat e gjelbërta

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për ndërtesë për banim të përbashkët

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për riparimin e rrugëve në komunën e Rahovecit

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për oborrin e shkollës Ukshin Hoti

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për antifrizë për nxemjet qendrore të shkollave

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për furnizim me kamera për shkollën Rilindja Çifllak

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për mirëmbajtjen e rrugëve

Urdhëresë për auditimin e lëndës me numër të prokurimit 623.12.063.521

Urdhëresë për zyren e prokurimit për shpalljen e tenderit për shkollën Skënder Kastrati

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për shpallje të tenderit  për realizimin e projekteve të ndryshme në infrastrukturë

Urdhëresë për Zyrën e prokurimit për Çerdhen Tulipanët

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për furnizim me kompjuter për DGJKP

Urdhëresës për Zyrën e Prokurimit për veturën KIA Sportage

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për dezinfektimin e objekteve shëndetësore

Urdhëresë për Zyrën e Prokurimit për renovimin e QMF-së Opterushë

Urdhëresë për zyrën e prokurimit për dekorimin e qytetit për festat e fundvitit

Urdhëresë për zyrën e Prokurimit për kamionin Reno