Mirësevini në Rahovec

 

Faqja e Rahovecit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!    më shumë...

UA-(2).jpg
Njoftimi-per-tatim-ne-prone.jpg

 

Lajme

Omladinski Centar u Orahovcu, pružilo pomoć 71. učeniku R.A.E zajednice
22 shtator 2017

Omladinski Centar u Orahovcu, koji je posle rata promotor kulture grada grožđa, kao i emancipacije omladine, pružilo je pomoć 71. učeniku R.A.E zajednice putem projekta Evropske Unije „IMRAES II“, projekat koji je sproveden od strane K.F.O.S –a, Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo.

më shumë...

Qendra Rinore në Rahovec, ndihmon 71 nxënës të komunitetit RAE
22 shtator 2017

Qendra Rinore në Rahovec, e cila qysh nga vitet e para të pas lufte është promotore e jetës kulturore në qytetin e rrushit, si dhe në emancipimin e të rinjve, ka ndihmuar 71 nxënës të komunitetit RAE, nëpërmjet projektit " IMRAES II " të Unionit Evropian, projekt ky i implementuar nga KFOS - Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur.

më shumë...

Njoftimi për mënyrën e Votimit Përmes Postës për Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës, që do të mbahen më 22 tetor 2017
22 shtator 2017

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Komunitete të Komunës së Rahoveci
21 shtator 2017

Komiteti për Komunitet sot mbajti mbledhje e katërt të rregullt për vitin 2017, mbledhjen e kryesoj Suzana Miliçeviq.

më shumë...

 

Hyrja


Komuna Online

Buxheti 2017

Raportet Financiare

Lista e projekteve kapitale 2017

KAB-i

Raportet e Kryetarit
riatdhesimi.jpg

E-drejta-per-mbrojtjen-e-te-dhenave-personale-(1).jpg

Raporti-i-performances.jpg
Fushata-per-ngritjen-e-vetedijesimit--Mos-e-bo-berllog----Projekti-DEMOS--2016.jpg

Gjendja Civile

Nëse keni bërë kërkesë për dokumentet e Republikës së Kosovës) dhe prisni konfirmimin se dokumenti juaj është gati
document_list-(1).png

Buletini-(1).jpg

Satatuti i komunësLogo-Statuti-i-qkmf.jpg

Logo-qasja-ne-dokumente-zyrtare.jpg

EC Ma Ndryshe dhe Instituti GAP

buxhetometri.jpgfatura-online-(1).jpg