“Ditë e hapur” e komunës së Ranillugut

“Ditë e hapur” e komunës së Ranillugut - 17 janar 2014

Me qëllim të transparencës sa më të madhe dhe ofrimit të udhëheqjes së komunës me qytetarët, kryetari i komunës së Ranillugut – z. Gradimir Mikić çdo ditë të martë e shpallë  “ditë të hapur të komunës”, kur kryetari i komunës do të pranoj palë dhe do të jetë në dispozicion.

Luten të gjithë qytetarët që të shfrytëzojnë rastin që të gjitha kërkesat e tyre, sugjerimet, falënderimet, ankesat të i paraqesin para kryetarit të komunës dhe udhëheqësve të komunës çdo të marte, gjatë “ditës së hapur të komunës”, për shkak të pamundësisë që të takohen me kryetarin gjatë ditëve të tjera për shkak të angazhimeve dhe obligimeve të mëdha të kryetarit.  Në mungesë të kryetarit të komunës gjithë herë do të kenë mundësin të bisedojnë me rrethin e ngushtë të udhëheqjes së komunës së Ranillugut.

Caktimi i takimeve, në bazë të sqarimit të qëllimit të vizitës kryetarit të komunës duhet të bëhet 48 orë para takimit, në numrin e telefonit 0280 76 010.
RSS

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.